bg en

ОБУЧЕНИЕ ПО ЕКОТУРИЗЪМ КАТО СРЕДСТВО ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ

22.06.2006
БФБ в партньорство с проект „Родопи“ на GEF организира обучение за 32 души от Рудозем, Чепинци и Неделино (Западни Родопи), част от които вече са стартирали частен бизнес, свързан с туризма, а други тепърва проучват перспективите за това.

В хода на своя проект „Опазване и устойчиво управление на хабитати с европейско значение в Родопите“, екипът на БФБ проведе срещи с местни заинтересовани страни, при които беше установена нуждата от практически насоки за това как да се стартира и развие селски и екотуризъм. За да отговори на тези нужди, БФБ се обърна към водещи експерти в сферата на алтернативния туризъм за разработването на програмата на обучението и неговото провеждане.

Зорица Ставрева от Българска асоциация за алтернативен туризъм и Симана Марковска от Пирински туристически форум представиха тенденциите пред развитието на алтернативния туризъм в България, практически съвети за създаването на туристически продукт с неговите основни и допълнителни услуги, за маркетинга и рекламата му. Споделени бяха добри практики от България и чужбина, а участниците в обучението имаха възможност да тестват наученото в практически игри за създаване на местен туристически продукт и за рекламирането му. На участниците бяха издадени сертификати за успешно завършено обучение.