bg en

Ново издание: ОТГОВОРЕН и УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

Ново издание: ОТГОВОРЕН и УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ
27.04.2010
“Устойчивият туризъм представялява всяка форма на развитие, устройство или туристическа дейност, която уважава и опазва дългосрочно природните, културните и социалните ресурси и допринася по положителен и балансиран начин за икономическото развитие и за благосъстоянието на хората, които живеят, работят или пребивават в тези територии”.

В рамките на Плана за действие, приет в Йоханесбург по въпросите на устойчивото развитие (2002 г), близо 190 страни се ангажират да приемат програми, с които да бъде насърчавано в регионален и национален план преминаването към едни по-устойчиви модели на консумация и производство, както и да планират стратегически развитието си само в рамките на това, което екосистемите на глобално и местно ниво могат да понесат.

Българският туристически сектор е изправен пред най-голямото си предизвикателство за последните 25 години – да стане отговорен. Бъдещето не е нито в голфа и разширяването на ски-зоните, нито в грандоманските хотели, а в недокоснатата природа и необрамчения от съоръжения пейзаж и в автентичността и романтиката, която носи все още българското село. Вярвам, че това издание ще провокира както институциите, така и професионалната общност и студентите, за да може думите за промяна да се материализират в политика, за да се реализира зеленият сценарий.

Книгата ОТГОВОРЕН и УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ може да бъде закупена от офиса на БААТ на Стамболийски 20 В, София, или от магазини Стената.