bg en

Новини

Лекция
16.01.2015
Устойчиво управление на риска от наводнения – или как да се предпазим от водната стихия без да увреждаме речните екосистеми
На 21 януари от 18,30 в БФ с Венцислав Василев - директор национален офис в Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, ще засегнем темата за наводненията. Ще ви запознаем с техните причини, ще анализираме примери за наводнения в България от последните години.
Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/1585868824969146/
Повече
проект "За Балкана и хората"
14.01.2015
„За Балкана и хората“: как изглежда новият модел за бизнес в НАТУРА 2000 зоните
Българо-швейцарският проект "За Балкана и хората" само за две години показва какъв е успешният модел за бизнес в зоните от НАТУРА 2000 в България: създаването на условия за икономическо развитие чрез опазването на природата.


 
Повече
Банско
12.01.2015
Правителството готви ударно разширение на ски зоните Банско и Витоша в защитени на хартия територии
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България”, чийто член и координатор е БФБ, получи сигнали за подготвяно от правителството ударно разширение на ски зона Банско в Национален парк Пирин, както и на ски зона Алеко в Природен парк Витоша.
Повече
ЕЕА
12.01.2015
Приключи набирането на кандидатури за доброволчески стажове към „Участие за природа“
Приключи набирането на кандидатури за доброволчески стажове към проекта „Участие за природа“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 33 ентусиазирани млади хора максимално ще затруднят избора на комисията от БФБ, която ще трябва да избере най-добрите и най-мотивираните за обявените шест позиции – биолог, доброволец застъпнически дейности, технически помощник на координатор на проекта, журналист, доброволец поддръжка на сайт и преводач.
Повече
Лекция
09.01.2015
Реинтродукцията на редки видове - успехи и предизвикателства
Лекцията ни на 14.01, която ще се проведе от 18,30 часа в зала 163 на Биологическия факултет е на тема: “Реинтродукцията на редки видове - успехи и предизвикателства" - историята на два емблематични вида - белоглавия лешояд и белошипата ветрушка, които са на път да спечелят битката с времето. За начините за възстановяване на редки видове животни, за проблемите и победите, ще ви разкаже Елена Кметова от ”Зелени Балкани".
 
Повече