bg en

Новини

30.07.2006
Остават само няколко дни за да се включите в конкурса на БФБ за „Зеления пояс”
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) организира изложба на снимки на характерни пейзажи от двете страни на границата в районите на Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахина, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопи, Сакар, Странджа. 
Повече
24.07.2006
БФБ проучва щетите от наводнения на крайречни местообитания в Родопите

Три екипа от различни специалисти събра БФБ за да оценят речните участъци, засегнати от наводненията в региона на Родопите. Пет дни 12 експерта – ботаници, зоолози, горско стопанство и ландшафтни архитекти на терен ще анализират връзката между размера и типа на нанесените щети, типовете местообитания, инфраструктурата и управлението на речните корита. Ще се изследват реките Чепеларска, Арда, Върбица и други.

Нова защитена местност ще бъде обявена в Кюстендилско
17.07.2006
Нова защитена местност ще бъде обявена в Кюстендилско

Експерт на БФБ участва в комисия за обявяване на защитена местност “Долината на река Бистрица – Гърлянско ждрело”. Комисията заседава на 14 юли и в състава й бяха включени представители на РИОСВ - София, МРРБ, МЗГ, Областна администрация и Областна дирекция “Земеделие и гори” – Кюстендил, община Кюстендил, кметове и наместници, НПМ – БАН, Център за опазване на дивата фауна “Даръл”.

Повече
14.07.2006
БФБ и ДНП „Рила” организират преброяване на дивите кози в Национален парк „Рила”

На 13 и 14 юли доброволци на БФБ и служители на Дирекцията на парка ще броят дивите кози в Национален парк „Рила” и ще събират данни за възрастов състав, полова структура, генетични анализи и др.

Повече
14.07.2006
БФБ подготвя документацията за четири нови защитени територии в Родопите

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) възложи на БФБ да подготви документацията за обявяване на защитените местности “Циганско градище”, “Мързян” и “Долен”, както и на природната забележителност “Кози скали”, които се намират в общините Рудозем и Златоград.

Повече
12.07.2006
Пресконференция за “Камчийски пясъци”

Коалиция от природозащитни неправителствени организации организира пресконференция на 13 юли от 11.00 часа в БТА. Темата е скандалното решение за ЗМ "Камчийски пясъци" и заплахата за други 250 защитени природни територии в цялата страна. 

Защитена местност „Камчийски пясъци” опазва уникално съчетание от пясъчни дюни и лонгозни гори, определени за изключително важни в европейски и международен мащаб и включени като обект от екологичната мрежа Натура 2000 на Европейския съюз и други международни конвенции.

Повече
Почистване на Шабленския плаж
05.07.2006
Почистване на Шабленския плаж

БФБ подкрепи инициативата на кметския наместник на с.Езерец, община Шабла - Нелко Йорданов за почистване на плажната ивица като част от ЗМ "Шабленско езеро". 

Повече
22.06.2006
ОБУЧЕНИЕ ПО ЕКОТУРИЗЪМ КАТО СРЕДСТВО ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ
БФБ в партньорство с проект „Родопи“ на GEF организира обучение за 32 души от Рудозем, Чепинци и Неделино (Западни Родопи), част от които вече са стартирали частен бизнес, свързан с туризма, а други тепърва проучват перспективите за това.
Повече
20.06.2006
СПЕШЕН ФОНД ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
Общата сума на Фонда за 2005 г. е 10’000 лева. Ще бъдат финансирани дейности до изчерпването на Фонда. Предложените дейности трябва да са реалистични и финансово ефективни. Препоръчително е исканите суми да са между 150 и 1500 лева, но БФБ си запазва правото да отпуска и по-големи суми в зависимост от спешността и приоритетността на проблема.
Повече
11.06.2006
ИНИЦИАТИВАТА ЗЕЛЕН ПОЯС
След отварянето на границите между Източна и Западна Европа става ясно, че точно регионите на „Желязната завеса” са се превърнали в особено ценни убежища на много застрашени животински и растителни видове. Обща инициатива на IUCN, BfN, BUND, BUND Bayern и EURONATUR, т. нар. Европейски зелен пояс, трябва да допринесе за опазването на хабитатите по границите и свързването им в екологична мрежа. Балканските страни вземат участие в инициативата от 1999 година, когато се създава концепцията за Балканския зелен пояс.
Повече
05.06.2006
5 юни - Световен ден на околната среда
Тази година темата на Световния ден на околната среда е "ПУСТИНИ и ОПУСТИНЯВАНЕ" а мотото е "Не превръщайте в пустини засушените земи". БФБ ви предлага да направите някои малки промени в начина си на живот и така да помогнете за запазането на Земята.
Повече
25.05.2006
Бързо производство за нарушител
16 сухоземни костенурки бяха заловени от служител на РПУ Харманли при проверка на автомобила на местен жител. Полицаят веднага се е обадил в РИОСВ Хасково и на Георги Попгеоргиев от БДЗП. На 23 май 2006 г. е потърсена оценка на вещо лице и Стефан Аврамов от Фондация Биоразнообразие е оценил щетата на 8 000 лв. За следващата седмица е насрочено делото срещу нарушителя – очаква го до 5 г. затвор и до 5000 лв. глоба по силата на Закона за биологичното разнообразие.
11.05.2006
"Фестивал на зелениката" в Странджа за четвърта година
На 13 -14 май 2006 г.(събота и неделя) ще се проведе четвъртото издание на “Фестивал на зелениката “. Организатори на събитието са Дирекция на Природен парк “Странджа” и Регионалното управление по горите –Бургас.
Повече
09.05.2006
ВИДОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ НА IUCN
Тук можете да намерите информация за видовете растения и животни в България, които са включени в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). БФБ е член на IUCN от 1999 г.
Можете да изтеглите списъка от тук