bg en

Новини

ИЗЛОЖБА за ГЪБИТЕ
15.09.2006
ИЗЛОЖБА за ГЪБИТЕ
Първият учебен ден за учениците в 71 СОУ “Пейо Яворов” в Казичене е свързан с още един приятен повод – откриването на изложба за гъбите. 
Повече
13.09.2006
ПЪРВИТЕ ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

За пръв път се раздават истински национални награди в областта на биоразнообразието. Награди, които ще достигнат до тези, които заслужават да ги получат. Тези, които със своите усилия и успехи, са доказали, че битката за българската природа все още не е загубена.

Повече
07.09.2006
Управителен съвет на БФБ
Следващото заседание на УС на БФБ (#11) ще се проведе на 25 септември 2006 г. от 11.00 часа в офиса на БФБ. Заседанието ще бъде председателствано от д-р Румяна Стоилова. Дневният ред е следният:
Повече
НОВА ЕКСПОЗИЦИЯ В ЦЕНТЪР "КАЛИАКРА"
27.08.2006
НОВА ЕКСПОЗИЦИЯ В ЦЕНТЪР "КАЛИАКРА"

БФБ представя нова експозиция в своя Посетителски център "Калиакра". Концепцията и изпълнението са възложени на Андриана Андреева, която има голям опит в реализирането на различни интерактивни експозиции, както в България, така и в чужбина.

 

Повече
25.08.2006
Проучване на общественото мнение за Черно море

Проучване на общественото мнение, проведено по инициатива на Проекта за възстановяване на черноморската екосистема на ГЕФ-ПРООН в крайбрежни населени места на шестте черноморски държави, показва, че бездействието на правителствата е основната пречка за подобряване екологичното здраве на Черно море. 

Повече
23.08.2006
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДИВАТА КОЗА

На 22 август (вторник) в залата на НСЗП на бул. Мария Луиза 22, се проведе обществено обсъждане на Плана за действие за дивата коза. Обсъждането бе организирано от БФБ и НУГ, със съдействието на МОСВ. Участваха представители на държавни лесничейства, дивечовъдни станции, дирекции на национални и природни паркове и др. Обсъждането премина в дух на конструктивност и желание за партньорство, както може да се убедите от Протокола.

Повече
22.08.2006
КОНКУРСА ЗА "ЗЕЛЕНИЯ ПОЯС"
Уважаеми приятели, журито на конкурса за снимки за Зеления пояс ще заседава на 25 август 2006 г. и в състава му ще се включи известният фотограф - Александър Иванов, който ще ни помогне да направим най-добрия избор.
Извиняваме се за забавянето, но на 28 август в нашия сайт ще можете да видите имената на победителите.
09.08.2006
Край на конкурса на "Зеления пояс"

Вече изтече срокът за подаване на снимки за фотоизложбата „Зелен пояс”. Българска фондация "Биоразнообразие" благодари на всички участници за проявения голям интерес.

Повече
31.07.2006
ФЕСТИВАЛ НА МАНОВИЯ МЕД В ЦАРЕВО
Пчеларска кооперация “Странджа манов мед” в партньорство с Община Царево, Сдружение за биологично пчеларство и Областна служба за съвети в земеделието-Бургас организира Трети международен фестивал “Царево – царството на мановия мед”.

Повече
30.07.2006
Остават само няколко дни за да се включите в конкурса на БФБ за „Зеления пояс”
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) организира изложба на снимки на характерни пейзажи от двете страни на границата в районите на Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахина, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопи, Сакар, Странджа. 
Повече
24.07.2006
БФБ проучва щетите от наводнения на крайречни местообитания в Родопите

Три екипа от различни специалисти събра БФБ за да оценят речните участъци, засегнати от наводненията в региона на Родопите. Пет дни 12 експерта – ботаници, зоолози, горско стопанство и ландшафтни архитекти на терен ще анализират връзката между размера и типа на нанесените щети, типовете местообитания, инфраструктурата и управлението на речните корита. Ще се изследват реките Чепеларска, Арда, Върбица и други.

Нова защитена местност ще бъде обявена в Кюстендилско
17.07.2006
Нова защитена местност ще бъде обявена в Кюстендилско

Експерт на БФБ участва в комисия за обявяване на защитена местност “Долината на река Бистрица – Гърлянско ждрело”. Комисията заседава на 14 юли и в състава й бяха включени представители на РИОСВ - София, МРРБ, МЗГ, Областна администрация и Областна дирекция “Земеделие и гори” – Кюстендил, община Кюстендил, кметове и наместници, НПМ – БАН, Център за опазване на дивата фауна “Даръл”.

Повече
14.07.2006
БФБ и ДНП „Рила” организират преброяване на дивите кози в Национален парк „Рила”

На 13 и 14 юли доброволци на БФБ и служители на Дирекцията на парка ще броят дивите кози в Национален парк „Рила” и ще събират данни за възрастов състав, полова структура, генетични анализи и др.

Повече
14.07.2006
БФБ подготвя документацията за четири нови защитени територии в Родопите

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) възложи на БФБ да подготви документацията за обявяване на защитените местности “Циганско градище”, “Мързян” и “Долен”, както и на природната забележителност “Кози скали”, които се намират в общините Рудозем и Златоград.

Повече
12.07.2006
Пресконференция за “Камчийски пясъци”

Коалиция от природозащитни неправителствени организации организира пресконференция на 13 юли от 11.00 часа в БТА. Темата е скандалното решение за ЗМ "Камчийски пясъци" и заплахата за други 250 защитени природни територии в цялата страна. 

Защитена местност „Камчийски пясъци” опазва уникално съчетание от пясъчни дюни и лонгозни гори, определени за изключително важни в европейски и международен мащаб и включени като обект от екологичната мрежа Натура 2000 на Европейския съюз и други международни конвенции.

Повече