bg en

Новини

re
20.04.2021
Обучение "Фотография за активисти" - 27 и 28 април
Къде се срещат фотографията и природозащитата? Защо е важно да документираме и споделяме акциите си? Как да настроим нашето устройство, къде да застанем, какво да съобразим така, че да създадем изображение, което предава важните съобщения? Може ли една снимка да доведе до реална промяна?
На тези и други въпроси ще отговорим в онлайн обучението „Фотография за активисти“, което ще се проведе на 27 и 28 април от 19:00 ч.
Повече
gis
15.04.2021
Обучителен курс „Въведение в ГИС и работа с QGIS" ще се проведе между 11 и 20 май
Асоциация на парковете в България и Българска фондация Биоразнообразие Ви каним на кратък обучителен курс „Въведение в ГИС и работа с QGIS". Той ще се проведе в 4 лекционни дни: 11 май (вторник), 13 май (четвъртък), 18 май (вторник) и 20 май (четвъртък) от 18:30 до 20 ч.
 
Повече
re
12.04.2021
SaveGREEN - Глобална стратегия за устойчив транспорт и друга линейна инфраструктура
Пътищата, железопътните линии, електропроводи и други линейни инфраструктури са глобални големи заплахи за биологичното разнообразие. И все пак те също са от съществено значение за задоволяване на нуждите на нарастващото население. Необходими са спешни решения и целенасочени действия, за да се гарантира, че настоящото, много бързо нарастване на линейната инфраструктура - особено в най-разнообразните региони в света, където се наблюдава най-бързият растеж - не уврежда необратимо природната среда.
Повече
работа на терен (Лиляна на Поморийско езеро)
31.03.2021
БФБ финансира шест проекта за дипломни работи и докторантури
Вече са известни шестимата млади учени, които Българска фондация Биоразнообразие ще подкрепи финансово с до 1000 лв. чрез проект Climate game on. Сред кандидатурите се отличиха теми, свързани с ефекта на климатичните промени върху конкретни видове и местообитания, такива разглеждащи екосистемните услуги в градска среда, както и за токсичността на нефтените съединения върху живите организми. По-долу ви представяме всеки един от дипломантите (докторантите) накратко и техните теми.
Повече
координаторът на проекта и изпълнителния директор на БФБ
29.03.2021
БФБ сред одобрените от Vivacom регионален грант
БФБ е един от одобрените участници в в шестото издание на Vivacom Регионален грант. Проектът на БФБ "Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО" цели по нов и иновативен начин, чрез търсене на тайници със съкровища от загадки и образователни елементи, да популяризира соленото Атанасовско езеро край Бургас, като въвлече, ангажира и информира нови хора за тази ценна природна територия, влиянието на климата и проблемите с нейното опазване.
Повече
re
23.03.2021
Тридневно онлайн обучение за ползите от мониторинг и опазване на биоразнообразието от 24 до 26 март
Асоциация на Парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунският университет „Аристотел“, Гърция (AUTH) и Чешкият университет по природни науки в Прага (CULS) организират тридневно онлайн събитие, което ще се проведе на 24, 25 и 26 март от 19 часа.
Повече
иглика
19.03.2021
Търси се иглика
Здравейте приятели!
Тази пролет ви каним да вземете участие в най-голямата кампания за наблюдение на лечебната иглика (Primula veris) -  „Търси се иглика“, заедно с много страни от цяла Европа.
Идеята за общоевропейско наблюдение на този вид идва от научно-популярна кампания, стартирала през 2019 г. в Естония, в която благодарение на гражданската наука и участието на любители са наблюдавани отблизо цветовете на повече от 200 000 иглики. Кампанията даде нова представа както за приложни, така и за фундаментални изследвания и участието на гражданите за опазването на видовете и местообитанията.
Повече
Руми
08.03.2021
За международния ден на жената - интервю с една специална жена
Днес на Международния ден на жената - 8 март ви представяме едно интервю с една специална жена, с която много се гордеем, която ни вдъхновява и мотивира - нашата директорка Румяна Иванова. Тя заема този пост от 2006 г., има 4 деца, включва се в различни каузи извън сферата на природозащитата и когато се налага излиза с децата си на улицата, за да защитава правото за по-добър живот.
Повече
cert
04.03.2021
Със сертификати бяха отличени Бъдещите природозащитници
На 03.03.2021 г. в Борисовата градина, гр. София се проведе официална церемония по връчване на сертификати на участниците, преминали успешно двугодишната обучителна програма "Бъдещи природозащитници", която беше реализирана в рамките на проект „Бъдещи природозащитници“ на Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунския университет „Аристотел“ (AUTH), Гърция и Чешкия университет по природни науки в Прага (CULS) с подкрепата на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия по направление К2 Стратегически партньорства с Договор № 2018-1-BG01-KA203-047962.
Повече
Магистрала Струма
26.02.2021
SaveGREEN - Финансиране на зелена инфраструктура (на всяка цена)
Екологичните коридори в Дунавския регион понастоящем са застрашени от липсата на подходящо планиране на дейностите за икономическо развитие. Необходимостта от финансиране на интервенции в съответствие със стандартите за зелена инфраструктура е от решаващо значение. Затова проектът SaveGREEN предлага списък с общи препоръки за финансиране, които насърчават зелената инфраструктура на регионално, национално и местно ниво.
Повече
banner
28.01.2021
ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ?
Анализ на основните документи и управленски действия по изпълнение на задълженията на България за изграждане и управление на екологичната мрежа НАТУРА 2000 потвърждава сериозните натрупани проблеми и пропуски в осигуряване защитата на редица видове и местообитания у нас. Изготвен е от екип учени и експерти от природозащитни организации и бе представен днес на специална пресконференция.
Повече
карта
26.01.2021
Нова онлайн карта на БФБ с маршрути - този път около Атанасовско езеро
Българска фондация Биоразнообразие представя четири маршрута за самостоятелно посещение, които са качени в гугъл карти, за да осигури възможност на всеки желаещ да се запознае с атрактивното Атанасовско езеро и да се възползва от подробното описание, детайлната карта и дори обозначените опасности по пътя.
Повече
re
30.12.2020
БФБ започна проект за опазване на екологичните коридори в България и Европа
Българска фондация Биоразнообразие и Черноморска мрежа на НПО в партньорство с още 11 институции и организации от Централна и Източна Европа и Балканския полуостров започнаха изпълнението на проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN. Проектът е финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020 и засяга критичната тема за опазването на екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.
Повече
map
07.12.2020
Нова онлайн карта с над 40 пешеходни и велосипедни маршрути разкрива очарованието на Беласица
Българска фондация Биоразнообразие създаде интерактивна онлайн карта с 27 пешеходни и 17 маршрута за планинско колоездене в планината Беласица. Целта на картата е да популяризира природния туризъм в района и да събере на едно място всички познати маршрути там.
 
Повече
re
03.12.2020
ТД "Момини двори" обновиха маркировката по Е4 в маршрута от х. „Попови ливади“ до х. „Славянка“
В края на ноември доброволци и представители на Сдружение „Туристическо дружество - Момини двори“, с подкрепата на Българска фондация Биоразнообразие възстановиха успешно маркировката по тематичния трансевропейски пешеходен туристически маршрут Е4 на територията на Южен Пирин и Славянка. Това са маршрутите от х. „Попови ливади“ – до Парилски преслап, от Парилски Преслап до Голям Царев връх (Цари връх) и от х. „Славянка“ до Парилски преслап.
Повече
rere
26.11.2020
Мониторинг на диви кози беше проведен по проекта „Bio-innovate“
Eксперти по проект „Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“ с кратко име BIO-INNOVATЕ проведоха мониторинг на диви кози в периода 6 – 9 ноември.  
Повече
студенти
24.11.2020
Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2020-2021
Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.
Повече
иеи
16.11.2020
Да пораснем заедно и да открием нови хоризонти за социалните предприятия в България
Онлайн дискусия „Финансови инструменти за устойчивост и растеж на социалните предприятия“, 27 ноември 2020 г. от 10 до 13 часа. Регистрирай се за участие, за да бъдеш част от плановете за развитие на социалното предприемачество в България.
"В разгара на всяка криза се крие страхотна възможност."
Алберт Айнщайн
Повече
BBF
03.11.2020
Покана за УС на БФБ
Покана за провеждане на Управителен съвет на Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), с ЕИК 121540285, със седалище и адрес на управление Р България, Област София, гр. София, район "Оборище", ул. "Триадица" № 6, офис 504 (наричана по-долу "Фондацията"), до всички членове на Управителния съвет на Фондацията от Румяна Александрова Иванова, Изпълнителен директор  на Фондацията 
Повече