bg en

Новини

27.02.2009
Уволняват Директорите на Природните паркове Витоша, Странджа и Врачански Балкан
Коалиция „За да остане природа в България” изказва сериозната си тревога от информацията за готвени уволнения на директорите на природните паркове Витоша, Странджа и Врачански Балкан, публикувана в пресата. Информацията е за подготвени заповеди за уволнение на тримата директори от Председателя на Държавната агенция по горите – доц. Стефан Юруков.

Повече
Учебно табло „Дървета и храсти от парка и гората"
07.02.2009
Учебно табло „Дървета и храсти от парка и гората"
БФБ разработва методика и учебна програма за провеждане на кръжоци „Биоразнообразие и творчество” с деца от трети и четвърти клас. Дейността се изпълнява от експерти на БФБ в екип с преподавател по методика и изобразително изкуство от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и начални учители, водещи по програмата 4 пилотни кръжока в Пловдив.
Повече