bg en

Новини

орнитологичен туризъм
25.04.2022
КАК ДА РАЗВИВАМЕ BIRDWATCHING ТУРИЗЪМ?
„Бърдуочинг“ е „наблюдаване с цел наслада на диви птици в естествената им среда“. Понятието произлиза от английските думи „bird“ (птица) и „watching“ (гледам). Всеки начинаещ преводач ще го определи като „птицегледане“, но за добро или лошо, такава дума в българския език няма.
 
Повече
лагер
19.04.2022
Опознай природата и биоразнообразието на Сакар
Българска фондация Биоразнообразие организира четвъртия образователен лагер по проект Climate Game On. Събитието започва на 20 май (вечерта) до 24 май (ранен следобед) 2022 и е отворено за всички млади хора между 18 и 35 години. 
Повече
дипломанти
19.04.2022
Четири са новите дипломни проекти, които БФБ подкрепя финансово
Българска фондация Биоразнообразие подкрепя две дисертации и две магистратури в рамките на Конкурса за финансова подкрепа за студентски дипломни работи 2021/2022 в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и обществото ни. 
Повече
Обучение за учители
04.04.2022
Вие сте учител? Запишете се на безплатно обучение свързано с това как да говорим за едни от най-важните екологични теми.
Стартират първите безплатни онлайн обучения за учители, които искат да запознаят учениците си с най-важните екологични теми на съвремието ни. Обученията са подходящи за преподаватели между III и VI клас (независимо от предметната им област) и са част от проекта "Бъди умен, мисли кръгово".
Повече
срещата
31.03.2022
Политици, експерти, граждани и НПО показаха воля за справяне с предизвикателствата пред Седемте рилски езера
„Необходимо е замерването на научните показатели и мерките, които се вземат през годините, да става регулярно, да става по определена методика, за да се вземат информирани решения от тук нататък. Както виждате екологичното състояние на езерата категорично се влошава и процесите на еутрофикация се засилват като причините за това са както увеличаващия се човекопоток и директното вливане на органика от хората към езерата, така и атмосферните и климатични условия, които се променят“, сподели Йорданка Славова от Българска фондация Биоразнообразие 
Повече
Натура 2000
30.03.2022
Експертен анализ на тема: „НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието в България – проблеми и решения”
Като част от Европейския съюз България има сериозен ангажимент към опазването на биоразнообразието и най-ценните природни кътчета на стария континент. С близо 35% от територията на страната, обявена за част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, страната ни има огромен потенциал да допринася значително за постигане на общите природозащитни цели.
 
Повече
срещата
30.03.2022
Пропуски и некоректни данни в задължителното докладване за състоянието на видове и местообитания от Натура 2000 води до липса на мерки и финансиране за тяхното опазване
На заключителна конференция по проект “Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието” експерти от неправителствени организации, част от Коалицията „За да остане природа в България“, обсъдиха с учени и представители на държавните институции свой анализ на пропуските в основни документи, които регламентират политиката по опазване на биоразнообразието в България и които в момента са в процес на приемане или обновяване.
 
Повече
Рила-Верила-Краище
14.02.2022
Пилотен район Рила – Верила – Краище – осигуряване на подкрепа за екологичната свързаност

Нека ви представим пилотния район по проекта SaveGREEN в България екологичен коридор Рила-Верила-Краище. Той е разположен в Дупнишката котловина по поречието на река Струма и притоците й. Тази красива, спираща дъха територия обхваща част от склоновете на планините Рила, Верила и района Краище на югозапад от столицата София.

Повече
Portugal salina
01.02.2022
Уебинар "Опазване и устойчиво използване на солените влажни зони"
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дружеството за защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA) организират международен уебинар: „Опазване и устойчиво използване на солените влажни зони в Черноморския и Средиземноморския регион“, посветен на Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2022 г.
Повече
mladeji
28.01.2022
Шест младежки проекта получиха финансова подкрепа в конкурс Youth on the Move
БФБ финансира младежки организации за дейности по информиране, въвличане и застъпничество по темите за  климатичните промени и тяхното въздействие върху биологичното разнообразие и природните ресурси, социалната справедливост и възможностите за ограничаване на климатичните промени в България. 
Повече
logo
12.01.2022
SaveGREEN призовава за включване на природата в развитието на инфраструктурата
Въздействията на развитието на инфраструктурата върху екосистемите и биоразнообразието са напълно очевидни в наши дни. Пътищата представляват първите нишки на човешката експанзия, водещи след себе си и следващите - обезлесяване и ерозия, превръщането на хиляди хектари някогашни непокътнати местообитания в земеделски земи, разширяване на селското стопанство, заселване на хора, търговия и експлоатация на диви животни и увеличаващ се риск от зоонозни заболявания.
Повече
monitoring
31.12.2021
БФБ започва подготовката и прилагането на план за мониторинг на екологичния коридор Рила-Верила- Краище
През декември стартира подготовката и прилагането на план за мониторинг на екологичния (био) коридор „Рила – Верила – Краище“. Мониторингът има за цел да установи доколко построените съоръжения за зелена инфраструктура, като надлез, подлез, виадукт, зелени мостове и др., улесняват преминаването и намаляват разпокъсаността на местообитанията на животинските видове в района.
Повече
Календар за 2022
05.12.2021
БФБ обяви 2022 за Година на вдъхновение от природата
Всяка година Българска фондация Биоразнообразие обявява Година на определен вид, място, идея. Тази година обръщаме внимание на една нова тема, която е важна за нашето съхранение като хора - вдъхновението. И посветихме 2022 на Вдъхновението, което носи природата. 
Повече
Природата няма глас, тя има нас
29.11.2021
Нов проект показва нуждата от активно гражданско участие в опазването на природата

Българската фондация биоразнообразие и СНЦ “Зелени Балкани” започват работа по съвместен проект “Природата няма глас, тя има нас”, който има за цел да покаже истинското лице на природозащитните НПО в страната и да спечели нови приятели за каузата за българската природа.

Повече
конкурс
29.11.2021
Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2021-2022
БФБ отваря отново възможност за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и обществото ни. Конкурсът е отворен за всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация, социални дейности, политически науки и икономика. 
 
Повече
circular
26.11.2021
Стартира най-новият проект на Българска фондация Биоразнообразие, фондация Темпо, Пукльовците и Green Business Norway - насочен към учениците в България
Светът около нас се променя постоянно и ни изправя пред нови глобални и социални предизвикателства, но и възможност за иновации и прогрес.
През последните две години ясно се открои и нуждата образованието в България да отговори на тези предизвикателствата по един нов и достъпен начин, който да подготви малките граждани за нуждите и реалностите на бъдещето.
Повече