bg en

Новини

Екипът на партньорите и асоциираните партньори по проекта
13.05.2022
Експерти и представители на институции от Централна и Източна Европа обсъдиха в гр. Дупница бъдещето на екологичен коридор Рила-Верила-Краище

От 11 до 12 май в хотел "Рила", гр. Дупница се проведе международна работна среща по проект “SaveGREEN - Защита на функционалността на трансгранични важни екологични коридори в Дунавския басейн“. Събитието беше организирано от Българска фондация Биоразнообразие и Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) и Изпълнителна агенция по горите.
 

Повече
Рила-Верила-Краище
10.05.2022
Международна работна среща по проект SaveGREEN за пилотна територия Рила-Верила-Краище

От 11 до 12 май в х-л "Рила", гр. Дупница ще се проведе международна работна среща по проект SaveGREEN. Събитието е организирано от Българска фондация Биоразнообразие и Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с Изпълнителна агенция по горите и Югозападно държавно предприятие и има за цел да представи напредъка на дейностите по проекта в пилотната територия Рила-Верила-Краище.
 

Повече
орнитологичен туризъм
25.04.2022
КАК ДА РАЗВИВАМЕ BIRDWATCHING ТУРИЗЪМ?
„Бърдуочинг“ е „наблюдаване с цел наслада на диви птици в естествената им среда“. Понятието произлиза от английските думи „bird“ (птица) и „watching“ (гледам). Всеки начинаещ преводач ще го определи като „птицегледане“, но за добро или лошо, такава дума в българския език няма.
 
Повече
лагер
19.04.2022
Опознай природата и биоразнообразието на Сакар
Българска фондация Биоразнообразие организира четвъртия образователен лагер по проект Climate Game On. Събитието започва на 20 май (вечерта) до 24 май (ранен следобед) 2022 и е отворено за всички млади хора между 18 и 35 години. 
Повече
дипломанти
19.04.2022
Четири са новите дипломни проекти, които БФБ подкрепя финансово
Българска фондация Биоразнообразие подкрепя две дисертации и две магистратури в рамките на Конкурса за финансова подкрепа за студентски дипломни работи 2021/2022 в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и обществото ни. 
Повече
Обучение за учители
04.04.2022
Вие сте учител? Запишете се на безплатно обучение свързано с това как да говорим за едни от най-важните екологични теми.
Стартират първите безплатни онлайн обучения за учители, които искат да запознаят учениците си с най-важните екологични теми на съвремието ни. Обученията са подходящи за преподаватели между III и VI клас (независимо от предметната им област) и са част от проекта "Бъди умен, мисли кръгово".
Повече
срещата
31.03.2022
Политици, експерти, граждани и НПО показаха воля за справяне с предизвикателствата пред Седемте рилски езера
„Необходимо е замерването на научните показатели и мерките, които се вземат през годините, да става регулярно, да става по определена методика, за да се вземат информирани решения от тук нататък. Както виждате екологичното състояние на езерата категорично се влошава и процесите на еутрофикация се засилват като причините за това са както увеличаващия се човекопоток и директното вливане на органика от хората към езерата, така и атмосферните и климатични условия, които се променят“, сподели Йорданка Славова от Българска фондация Биоразнообразие 
Повече
Натура 2000
30.03.2022
Експертен анализ на тема: „НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието в България – проблеми и решения”
Като част от Европейския съюз България има сериозен ангажимент към опазването на биоразнообразието и най-ценните природни кътчета на стария континент. С близо 35% от територията на страната, обявена за част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, страната ни има огромен потенциал да допринася значително за постигане на общите природозащитни цели.
 
Повече
срещата
30.03.2022
Пропуски и некоректни данни в задължителното докладване за състоянието на видове и местообитания от Натура 2000 води до липса на мерки и финансиране за тяхното опазване
На заключителна конференция по проект “Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието” експерти от неправителствени организации, част от Коалицията „За да остане природа в България“, обсъдиха с учени и представители на държавните институции свой анализ на пропуските в основни документи, които регламентират политиката по опазване на биоразнообразието в България и които в момента са в процес на приемане или обновяване.
 
Повече
Рила-Верила-Краище
14.02.2022
Пилотен район Рила – Верила – Краище – осигуряване на подкрепа за екологичната свързаност

Нека ви представим пилотния район по проекта SaveGREEN в България екологичен коридор Рила-Верила-Краище. Той е разположен в Дупнишката котловина по поречието на река Струма и притоците й. Тази красива, спираща дъха територия обхваща част от склоновете на планините Рила, Верила и района Краище на югозапад от столицата София.

Повече
Portugal salina
01.02.2022
Уебинар "Опазване и устойчиво използване на солените влажни зони"
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дружеството за защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA) организират международен уебинар: „Опазване и устойчиво използване на солените влажни зони в Черноморския и Средиземноморския регион“, посветен на Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2022 г.
Повече
mladeji
28.01.2022
Шест младежки проекта получиха финансова подкрепа в конкурс Youth on the Move
БФБ финансира младежки организации за дейности по информиране, въвличане и застъпничество по темите за  климатичните промени и тяхното въздействие върху биологичното разнообразие и природните ресурси, социалната справедливост и възможностите за ограничаване на климатичните промени в България. 
Повече
logo
12.01.2022
SaveGREEN призовава за включване на природата в развитието на инфраструктурата
Въздействията на развитието на инфраструктурата върху екосистемите и биоразнообразието са напълно очевидни в наши дни. Пътищата представляват първите нишки на човешката експанзия, водещи след себе си и следващите - обезлесяване и ерозия, превръщането на хиляди хектари някогашни непокътнати местообитания в земеделски земи, разширяване на селското стопанство, заселване на хора, търговия и експлоатация на диви животни и увеличаващ се риск от зоонозни заболявания.
Повече