bg en

Новини

Европейска среща за редките породи в България
11.05.2009
Европейска среща за редките породи в България
Много видове домашни животни са застрашени от изчезване или могат да бъдат определени като редки видове. Често породи крави, кози, магарета и коне биват загубени завинаги. Примери за застрашени породи в България са Калоферската коза и Каракачанската овца. Хората, ангажирани с опазването на редки породи в естествената им среда често се сблъскват със сериозни проблеми като загуба на животни поради избухването на епидемии.
Повече
ПЪРВИТЕ ТРИМА ФИНАЛИСТИ В НАТУРА 2000 OT ПЕТРИЧ
11.05.2009
ПЪРВИТЕ ТРИМА ФИНАЛИСТИ В НАТУРА 2000 OT ПЕТРИЧ
Успешно приключи финалният кръг на състезанието “НАТУРА 2000” в Благоевградска област, което се проведе на 9 май (събота) в залите на Регионалния исторически музей. Състезанието се организира от фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с РИМ – Благоевград, Регионалната инспекция по околна среда и води – Благоевград, Дирекцията на Природен парк „Беласица” и Дирекциите на националните паркове „Пирин” и „Рила”.
Повече
Над 120 младежи се включиха в „КАРТАЛИ 2009”
07.05.2009
Над 120 младежи се включиха в „КАРТАЛИ 2009”
Днес приключи студентският лагер в района на Източните Родопи, който БФБ организира за четвърта година. Независимо, че той е основно за студенти, които изучават екология, биология, опазване на околната среда и други сродни специалности, с всяка изминала година интересът за участие в него расте. Тази година броят на бъдещите инженери, зъболекари, адвокати, счетоводители и всякакви други надвишаваше броят на „специалистите”. Въпреки лошото време в началото, участниците останаха много доволни от лагера, а това е най-важното.
Повече
21.04.2009
КАРТАЛИ 2009
И тази година БФБ организира студентски обучителен лагер „Картали 2009”. Условията са обичайните - лагерът ще се проведе в района на Източните Родопи, на брега на яз. Студен кладенец срещу ЗМ “Средна Арда” до овчарниците на ловното стопанство. 
Повече
Учебно пътуване за представяне на Добърско и Беласица
15.04.2009
Учебно пътуване за представяне на Добърско и Беласица
В изпълнение на два проекта, финансирани от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд, БФБ организира учебно пътуване за хора с интерес в развитието на селски туризъм от района на Западните гранични планини и Драгоман - Чепън.
В обучението се включиха 25 човека, представители на различни заинтересовани страни - служители на общини, селски кметове, учители и предприемчиви хора, които сега започват да предлагат къщи за гости.
Повече
Семинар за поречието на р.Осъм
09.04.2009
Семинар за поречието на р.Осъм
Семинарът беше организиран съвместно от БФБ и Община Левски и събра над 30 представители на местни власти, държавни институции, компетентни в сферата на околната среда и водите, Гражданска защита и НПО. Беше представена Програма за опазване, устойчиво стопанисване и управление на водни обекти - стари корита на р. Осъм в Община Левски и беше постигнато съгласие върху конкретни мерки от нея. Беше обсъден и План за устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм.
Семинарът се явява заключително събитие на проект "Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм", финансиран от Холандско посолство по програма KNIP-MATRA.
Картини от Странджа - запомнете я такава!
07.04.2009
Картини от Странджа - запомнете я такава!
По случай Седмицата на Гората в Бургас се откри фотоизложбата „Картини от Странджа – запомнете я такава!”, в която планината е представена в цялата й прелест с препоръката да я запомним такава, докато още я има!
Повече
05.04.2009
РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО „НАТУРА 2000”
Приключи подаването на заявки за участие в състезанието „Натура 2000”. В ученическата надпревара ще се включат 40 училища от 21 населени места в Благоевградска област. Общо 853 ученици от 7 до 12 клас ще «премерят» знанията си за защитените територии и видове в България и в Благоевградска област. Има участници от Разлог, с.Беслен, Якоруда, с.Баничан, Петрич, Благоевград, с.Ваклиново, с.Елешница, с.Лъжница, Гоце Делчев, гр.Хаджи Димово, с.Габрене, с.Борово, с.Плетена, Сандански, с.Места, Симитли, Банско, с.Първомай, с.Катунци, с. Мусомище.
Повече
Увеличи се женският състав на БФБ
02.04.2009
Увеличи се женският състав на БФБ
Днес (2 април 2009 г.) се роди най-новият член на БФБ - малката Магда. Госпожицата има идеални размери - 3200 г. и 53 см и е най-голямата радост на своите родители Латинка и Пьотр Жежиха. Ние ги поздравяваме и желаем на цялото семейство много щастие и здраве.
31.03.2009
Опазване на река Осъм
БФБ организира семинар на 31 Март 2009 г. в конферентна зала на Община Левски в гр. Левски. В допълнение към семинара, на 1 Април 2009 г. ще бъде организирано посещение в крайречната гора Карамандол в близост до гр. Левски.
Повече
ЕКОнсенсус - какво се случи?
19.03.2009
ЕКОнсенсус - какво се случи?
Дискусията на 13 март събра около 50 гости от ПР сектора, екологични неправителствени организации и медии, за да обсъдят доколко са възможни съвместни кампании за опазване на околната среда. Не дойдоха поканените представители на строителни и инвестиционни компании.
Повече
18.03.2009
Продължава заплахата за управлението на парк Странджа
Представители на Коалиция "За да остане природа в България" бяха поканени от ДАГ на нова работна среща за обсъждане дейностите по управление на ПП Странджа. Ден преди срещата, която ще се състои на 19 март от 13 часа в сградата на РДГ Бургас, обаче стана ясно, че представители на дирекцията на ПП Странджа изобщо не са поканени да присъстват. Този парадокс навежда на мисълта, че се готви нов ход, целящ уволнението на неудобния за местните кметове Златаров.
Повече
12.03.2009
Управителен съвет на БФБ
На 3.04.2009 г. в офиса на Българска фондация „Биоразнообразие” ще се проведе Управителен съвет на фондацията при следния дневен ред:
Повече
11.03.2009
Състезание Натура 2000 в Благоевградска област
БФБ за втори път организира състезание “НАТУРА 2000” между училищата в Благоевградска област. Състезанието ще се проведе в два кръга – училищен (по места) и финален (в Благоевград), като право на участие имат всички ученици от 7 до 12 клас в поканените 130 основни и средно образователни училища в областта. Всеки кръг ще включва тест и практически задачи.
Повече
10.03.2009
ЕКОнсенсус – предизвикателство за бизнеса и природозащитните НПО
Коалиция „За да остане природа в България” се включва в дискусията „ЕКОнсенсус – предизвикателство за бизнеса и природозащитните организации”, организирана от българския клон на международната ПР асоциация IPRA.
Дискусията ще се проведе на 13 март 2009 г., петък, от 16.30 ч. в хотел Crystal Palace на ул. Шипка в София и ще се занимава с проблемите на екологичната социална отговорност в България.
Малкият корморан в Пловдивско
10.03.2009
Малкият корморан в Пловдивско
От 2008 г. клон Източни Родопи на БФБ изпълнява демонстрационен проект „Повишаване на капацитета за опазване и мониторинг на Орнитологично важни места (ОВМ) по течението на река Марица”.
Повече
Слънцето на есента
07.03.2009
Слънцето на есента
Темата „Слънцето на есента” е мотивационна и активизираща емоционалната и групова съпричастност на децата, които участват в кръжок „Биоразнообразие и творчество”. В същото време придобиват познания за разпознаване на дърветата по формата на листата и умения по изобразително изкуство. Общо цялата тема се преподава за 6 часа - на две или три отделни занятия.
Повече