bg en

Новини за Натура 2000 в Пловдивска област

20.12.2009
Програма на финалния кръг

Списък на класираните финалисти

До финала на състезанието са допуснати първите 30 деца в общото класиране, както и победителите на училищно ниво, които не са между тях. Резултатите на всички участници са публикувани на интернет страницата на БФБ в раздела „За студенти и ученици”.
Конспектът за финалния кръг остава същия, както за училищния. Децата ще решават тест и практически задачи в рамките на 90 минути. Докато комисията проверява писмените работи, участниците ще имат възможността да гледат 2 забележителни документални филма – Северна приказка и Неудобната истина.
Ако не е възможно присъствието на учителите през целия ден на финала, моля, нека присъстват на регистрацията от 930 часа и на награждаването от 1515 часа, за да получат лично грамотите за успешната си работа, от името на училищата, които представят.
В състезанието през тази учебна година, макар и в условия на грипна епидемия, взеха участие 344 ученици от 25 училища и 15 населени места.
Изказваме специална благодарност на преподавателите и директорите, ангажирали се с организацията на училищния кръг и с подготовката на участниците!
Желаем успех на всички участници!