bg en

Нови желаещи да получат регионална марка "Странджа"

комисия 3
23.11.2009
Интервюирани бяха собствениците и управителите на обектите и бяха проверени условията, които се предлагат и готовността им да отговорят на изискванията на регионална марка "Странджа". Предстои в най-кратки срокове сертифициращата група да излезе с решение и до края на годината да връчи серфтификат на одобрените. В Местната сертифицираща група участват Нела Рачевиц и Генчо Илиев от Дирекцията на НП "Централен Балкан", Мария Патронова от ДПП "Странджа", Владимир Димитров от Бизнес център Малко Търново и Радостина Ценова от БФБ.