bg en

Нови технологии ще представят природното богатство на Югозападна България

20.07.2012

Българска Фондация Биоразнообразие започва изработването на интерактивни образователни сценарии за деца с интересни видове, животни и растения. В началото на седмицата приключи заснемането на главните герои на терен в ПП „Рилски манастир” и ПП „Беласица”. Предстоят снимки и в НП „Пирин”.
Образователните сценарии имат за цел да разкажат на децата по увлекателен начин полезни факти за различни защитени видове, характерни растения и др. Първите сценарии „Дивата коза – умелият алпинист” и „Мечката – очарователният гигант” са посветени на два символични за българската природа вида, а „Предизвикателствата в света на растенията” ще представя емблематични растителни видове от Рила, Пирин и Беласица.
Образователните сценарии ще бъдат в специална „стая за увеличена реалност”, която се намира в сградата на Регионалния исторически музей – Благоевград. Въпреки, че са предназначени основно за деца, те определено ще предизвикат интереса и на хора от всички възрасти. Децата ще бъдат участници в сюжетите като сами ще може да откриват предизвикателствата, пред които са поставени главните герои. В стаята за увеличена реалност мястото на действието е 360 градуса панорамна снимка. Благодарение на преживяванията, които предлагат интерактивните сценарии, децата ще могат да опознаят по-добре приятелите си от дивия свят и ще знаят как могат да им помогнат. Официалното откриване на стаята за увеличена реалност ще бъде до няколко месеца, когато са готови всички сценарии.
Създаването на „Стаята за увеличена реалност” е част от проект „Транс-гранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните, с приноса на Българска Фондация Биоразнообразие”, в рамките на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., който се съ-финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ERDF, 85%) и Националните фондове на Гърция и България (15%).