bg en

Нови платформи за щъркели в Костинброд

21.03.2010
Модерните птичи домове представляват метални конструкции, служещи за основа на гнездата, които след пристигането си щъркелите „дообзавеждат” с клони, клечки и други материали. Те се монтират върху стълбовете от електропреносната мрежа от служители на ЧЕЗ – Разпределение София. Ползата от тази дейност е взаимна, както за щъркелите, така и за хората. Електрическите стълбове са традиционно и предпочитано място за гнездене от щъркелите. Много често те свиват гнездата си направо върху стълбовете и така стават жертва на високото напрежение. От друга страна това води до сериозни повреди и щети в електропреносната мрежа.
Изработването и монтирането на метални платформи в улеснение на щъркелите е дейност, която българските природозащитни организации извършват от години в различните краища на страната.
Тази събота предстои монтирането на последните две платформи. По данни на орнитолози в района на Костинброд щъркеловите гнезда наброяват 50, като голяма част от тях също са под заплаха. Организаторите на инициативата търсят допълнителни финансови възможности за направата на безопасни платформи за всяко гнездо.