bg en

Нови идеи и вдъхновение за участниците в учебното пътуване до защитени територии в Европа

Нови идеи и вдъхновение за участниците в учебното пътуване до защитени територии в Европа
07.08.2008
Тук се провеждат и зелени училища, програмата е запълнена с месеци напред. За 2007 г. частта на бюджета като държавно финансиране е едва 38%. Останалата част дирекцията набавя от екотуризъм, консултации, образование за околна среда, писане и изпълнение на проекти. Сред успешните преки консервационни мерки са възстановяването на влажна зона от 600 ха, заменяне на гори от хибридни тополи с естествени гори от елша и ясен, борба с инвазивни видове растения и др.

В непосредствена близост е национален парк Neusiedlersee в Австрия. Той включва цялото водно огледало на езерото и система от пресъхващи и единствени по рода си малки солени езерца в Средна Европа. Двата парка, част от Зеления пояс, са били някога символ на границата между Източна и Западна Европа. Днес, трансграничният парк е свързващо звеноо между две култури в опита им да запазят това уникално природно кътче.

Национален парк „Slovenski Raj” в Словакия е от планински тип. Невероятна красота в Карпатите, заключена във варовикови каньони, пресечени от реки. Уникално биоразнообразие: тук е открита поляна, на която само на 1 м2 растат 74 вида висши растения. С повече от 1 милион посетители годишно това е най-популярния парк в Словакия. Само 5 са достъпните каньони, в които са монтирани множество улесняващи достъпа съоръжения – стълби, стъпала, въжета. Тук посетителите плащат входна такса.

Последната точка от програмата беше природен резерват „Zasavica” в Сърбия. Един от притоците на река Сава, невероятно разнообразие на птици и растения. Дървената кула събира природолюбители и доброволци от всякакви страни, дошли да научат повече за заобикалящия свят и да се забавляват на открито. Разходката с лодка и посещението в резервата са платено удоволствие, което никой не трябва да пропусне.

Учебното пътуване е в рамките на проекта „Развитие на капацитета за природозащита в Югоизточна Европа”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз.