bg en

Носителите на наградите за 2010

Най-отличен традиционно беше Тома Белев
20.12.2010
БФБ раздаде Годишните награди за биоразнообразие за 2010 г. Носителите им за тази година са:
  • За най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието - „България – свободна от ГМО”. Специална награда за кампанията „Чиста храна – честен поминък”
  • За най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа спечели Наделина Анева от в-к „Сега”. Специална награда за Бисерка Трайкова от в-к „Знаме - Пазарджик.
  • За най-добро управление на защитена територия - Дирекция на Природен парк „Българка”
  • За пореден път дарител в областта на биоразнообразието не беше определен.
  • Доброволец за природата - Вера Петканчин от „Граждани за Рила”
  • Голямата награда за цялостен принос за опазване на българската природа бе присъдена на Дико Патронов от Бургас.
Подробности за церемонията и за наградените в раздел "НАГРАДИТЕ"