bg en

Нощ на прилепите 2015, координирана от Зелени Балкани

Прилепи
Кампанията е част от международна кампания, чествана ежегодно по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи - EUROBATS.  През 2015 г. към Нощта на прилепите се присъединиха рекордно голям брой градове и населени места - общо 17, а именно: София, Стара Загора, Пловдив, Бургас, Поморие, Кнежа, Плевен, Ловеч, Благоевград, Русе, Велико Търново, Шумен, Сливен, Пазарджик, Враца, село Беляковец, Мездра. 

Над 20 организации, между които институции, читалища и спелеоклубове, природни паркове, музеи, както и много училища от цялата страна. Център за изследване и защита на прилепите към НПМ – БАН (ЦИЗП); Българска фондация „Биоразнообразие“ – БФБ; Скаутски клуб „Мадарски конник“ – Шумен; РИОСВ – Шумен; Регионален Исторически музей – Русе; Исторически музей – Кнежа; Регионален Исторически музей – Стара Загора; Регионален исторически музей – Благоевград; Регионален исторически музей – Плевен; БДЗП, ДПП „Врачански Балкан“; ДПП „Сините Камъни“; Пещерен клуб „Приста“  - Русе; Пещерен клуб „Саламандър – Стара Загора“;  Пещерен клуб „Дервент“ – Велико Търново;  Пещерен клуб „Пълдин“ – Пловдив; ПК "Дервент"; Пещерен клуб „Непиаст“ – Бургас; Пещерен клуб „Хеликтит“ - София. Във всеки от градовете бяха организирани презентации, артистични ателиета, демонстрации на пещерно оборудване, медийни изяви, конкурси, викторини и др., насочени към популяризирането на прилепите. Към кампанията се присъединиха по един или друг начин над 20 училища, клубове по интереси и клубове по изобразително изкуство.
 
Всички те организираха една невероятна кампания за популяризиране на прилепите, в която бяха въвлечени хиляди хора и стотици деца. За първи път беше проведен национален конкурс за „прилепно изкуство“. В него участваха 114 участника, на възраст 4 до 62 години! Презентации, конкурси за детска рисунка, прилепна гимнастика, „прилепни игри“, различни ателиета и томболи, арт работилници, изложби, рисуване, презентации и филми са само част от безбройните събития, които провокираха интереса към тайнствения живот на прилепите.

За повече информация:
Фейсбук събитие на кампанията
Приключи кампанията за Нощта на прилепите – 2015г.