bg en

Номинирайте най-добрите!!!

26.07.2010

Остава почти седмица до крайния срок за изпращане на номинации (31 юли) за Годишните награди за биоразнообразие, които БФБ традиционно присъжда. Тази година сме предложили 5 категории:

1.Най-успешна кампания (акция/дейност)
2. Най-добър журналистически материал
3. Най-добро управление на защитена природна територия
4. Награда за дарение/дарител в областта на биоразнообразието
5. Доброволец за природата
6. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа

Нашият екип много разчита на вашата активност в номинирането! Имате възможност да номинирате граждани, организации, журналисти или самите себе си във всяка от предложените категории, която е подходяща. Подробности в раздел "Награди" на нашия сайт. 
Ще очакваме номинациите ви на адрес: awards@biodiversity.bg до 31 юли 2010.

Церемонията по награждаването ще бъде традиционно в началото на септември.