bg en

Николай Василковски, Нова телевизия

Активно отразява природазащитни теми, протести, информационни кампании за опазване на природата. Един от водещите репортери в екипа на Нова телевизия той е винаги на мястото на събитието, готов да включи всички гледни точки. За периода 2013-та - 2014-та година популяризирал проблеми, свързани с: наводненията, пожари и доброволчески акции, велоалеите и колоездене, незаконни сечи и опазване на вековните гори, горски заменки, застрояването на Карадере, Странджа, Пирин, климатични промени, защита на животните и още много други теми.
http://novanews.bg/news/view/2014/05/01/74423/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
http://novanews.bg/news/view/2014/04/22/73695/%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86/
http://novanews.bg/news/view/2013/10/27/60783/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8/