bg en

Незаконни ловни трофеи бяха конфискувани при съвместни проверки на Българска Фондация Биоразнообразие, СДП Балкани и институции в Пампорово, Банско и с. Говедарци

Ловен трофей - дива коза
05.04.2012

От 29 март до 4 април природозащитните организации СДП Балкани и Българска Фондация Биоразнообразие, както и представители на РИОСВ, РДГ и РУП проведоха съвместни проверки за незаконни ловни трофеи в обществени заведения по предварително подадени сигнали. На 29 март акцията беше в Пампорово, на 3 април – в Банско, а на 4 април – в с. Говедарци, близо до гр. Самоков.
Първата проверка беше организирана в курорта Пампорово заедно с регионалната инспекция по околна среда и водите Смолян, регионална дирекция по горите Смолян и районно управление Полиция - Чепеларе, участък Пампорово. В набелязаните 3 ресторанта бяха намерени общо 1 трофейна меча кожа, 2 препарата на малки ястреба и на 2 диви котки, 1 препариран мишелов и 1 препарат на скален орел. За съжаление на едното място липсваше собственика, което доведе единствено до конфискуване на намерените там препарирани защитени видове и предписание за него да се яви, за да бъде глобен за излагането им. На останалите собственици са били съставени актове, а намерените трофеи и препарати са конфискувани за доказателство като при положителен резултат от разследванията, нарушителите ще трябва да платят глоба до 2000 лв.
Следващата цел на екоинспекцията беше в Банско. Тя се оказа най-интересна и за медиите. Акцията започна на 03.04.2012 г. сутринта с помощта на представители на инспектори от РИОСВ Благоевград, Районна Дирекция по горите гр. Благоевград и служители на РУП Банско. Въпреки, че природозащитниците и екоинспекторите до последно пазеха в тайна мястото, очевидно информация за проверките все пак беше изтекла, тъй като част от механите бяха затворени, а в друга – трофеите бяха укрити като в тях стърчаха единствено гвоздеите по стените и таваните. Заради затворените механи проверката се забави с часове и продължи много повече от предвиденото. Все пак в 3 от 5-те набелязани обществени заведения бяха установени наличие на кожи и препарати от защитени видове диви животни, използвани за интериорна украса. На нарушителите, инспекторите от РИОСВ Благоевград съставиха актове за незаконно притежание на 2 трофейни кожи от кафява мечка, 3 препарата на обикновен мишелов и 2 препарата на малък ястреб. Препаратите бяха иззети като санкционираните дори оказаха съдействие при свалянето им. Похвална беше и помощта на екоинспекторите от РИОСВ Благоевград, които съвестно и безкомпромисно изпълниха служебните си задължения.
Не такива обаче бяха действията на представителя на РИОСВ София в продължилите ден по-късно проверки в с. Говедарци. За съжаление инспекторът изненадващо отказа да издава актове на нарушителите на място, в разрез със Закона за Биологичното Разнообразие и Закона за Административните наказания. Въпреки установеното наличие на разнообразни незаконни трофеи от защитени видове в две механи и хотел до края на проверката той упорито не съставяше актове за нарушенията. В крайна сметка благодарение на отлично свършената работа от страна на представителите на Регионална Дирекция по Горите София на нарушителите все пак бяха съставени актове, а незаконните трофеи - конфискувани. Събраните препарати бяха череп на кафява мечка, забулена сова, сирийски пъстър кълвач, два обикновени мишелова, пет броя от дива коза. Конфискувани бяха и трофеи от ловни видове на два сръндака, един благороден елен и един лопатар, придобити по незаконен начин.
Проблеми създаде и един собственик на малка кръчма в с. Говедарци, хванат за притежание на незаконни трофеи от обикновен мишелов и дива коза. След като първоначално ги предаде доброволно, в продължение на повече от час нарушителят, оказал се бивш полицай, отказваше да приеме акта, като буйстваше и отправяше закани към членовете от инспекцията. Единствено намесата на полицията предотврати по сериозни инциденти.
Проверката беше организирана според планово предприетите дейности по проект „Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и подържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България”, иницииран от Българска Фондация Биоразнообразие, Сдружение за дива природа "Балкани", Ловно рибарско дружество Девин и РИОСВ Пазарджик и финансиран по оперативна програма "Околна среда", чийто основен приоритет е засилване на борбата срещу нарастващото бракониерството и търговията с трофеи на защитени видове диви животни. Eколозите обещават още проверки, засилен контрол и ефективни мерки срещу бракониерството в цялата страна.