bg en

Национална среща за Натура 2000

05.02.2007
Проф. Димитър Пеев от името на Българската академия на науките подкрепи мрежата Натура 2000. БФБ също изрази подкрепата си за изграждането на екологичната мрежа, която в сегашния си вид е най-доброто възможно творение на българската академична мисъл. Препоръчахме на Общините да се запознаят с гръцкия опит и да си намерят подходящи консултанти по Натура 2000, имайки предвид, че хора от типа на Амадеус се стремят да ги плашат, а не да вършат реална работа. Също така апелирахме МОСВ и МЗГ да осигурят реално прилагане на ЗООС и земеделските закони, тъй като в момента поземлени спекуланти по реда на изключенията ще бетонират половин България.