bg en

Национална конференция на еко организациите

NGO
29.04.2011
На 13-14 май в София в СТЦ Интерпред ще се проведе Национална конференция на екологичните организациите в България. Организатори на събитието са БлуЛинк, Българска Фондация Биоразнообразие и немският Институт по регионална география (Leibniz-Institut für Länderkunde).

Конференцията ще събере за първи път от 2003 г. насам заинтересованите страни в природозащитата у нас. Поканени са организации от цялата страна, представители на държавната администрация, бизнеси.

Работни групи ще обсъдят и вземат стратегически решения по ключови, актуални теми:
• защитени зони;
• битови отпадъци;
• НПО избори;
• промишлени замърсявания;
• управление на работни ресурси;
• приоритети за околна среда за програмен период 2014-2020;
• електронни отпадъци;
• енергия и климат;
• устойчива градска среда;
• еврофондове;
• ОВОС;
• он-лайн карти за природозащита.
Конференцията ще завърши с приемане на Стратегия за природозащита и пресконференция на 15 май.
 
Заявки за участие в конференцията се приемат до 5 май на office@bluelink.net

Събитието е част от проект "Еко мрежа България – природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблемите на опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци”, подкрепен финансово от германската фондация DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, www.dbu.de)

Останалите дейности по проекта включват:
• изграждане на он-лайн атлас за документиране нарушенията и дейностите, свързани с опазването на околната среда. Картата ще представя и добри, и лоши практики, придружени със снимки, графики, видео и друга експертна информация. Порталът ще има и отделна ГИС секция (географски информационни системи), където експертните организации ще могат да споделят ГИС данни, с които разполагат;
• създаване на еко-мрежа от експерти за предоставяне на експертна помощ при възникнали заплахи за околната среда;
• организиране на срещи между неправителствени организации от различни сектори, с цел идентифициране на общи цели и стратегии за действие и др.
 
 
За повече информация и контакти:
Снежка Каратотева, БлуЛинк, тел. 02/ 987 47 48; snezhka@bluelink.net
Кпаен срок за заявяване на участие: 5 май 2011
Програма на НПО-срещата 86 KB () Свали