bg en

Национален план за влажните зони (2013 - 2022)

plan
15.09.2014
Българска фондация Биоразнообразие като един от партньорите по проект "Живот за Бургаските езера" изготви актуализиран НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ НА НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ВЛАЖНИ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ (2013 – 2022), със съдействието на ИБЕИ към БАН и в съответствие със заданието на Министерството на околната среда и водите, одобрено с писмо № 48-00-1503/26.11.2010.

PDF версия на документа на български и английски език може да бъде изтеглена от секция ДОКУМЕНТИ в този сайт

Печатни бройки могат да бъдат получени от нашия офис в София и в Бургас или от МОСВ.

Планът за влажните зони е изготвен в рамките на проект „Живот за Бургаските езера“, финансиран по Програма LIFE+ на ЕС и изпълняван от БДЗП в партньорство с Българска Фондация Биоразнообразие, “Черноморски солници” АД, Кралското дружество за защита на птиците и Община Бургас.