bg en

Нашият партньор Черноморски солници обявяват процедура за доставка на багер

16.11.2012
„ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ” АД в качеството си на асоцииран бенефициент по проект “Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро” финансирани от Програма LIFE + на ЕК с договор за безвъзмездно финансиране LIFE 11 NAT/BG/000362, обявява процедура за определяне на доставчик – открит избор с предмет: „Доставка на багер тип Dragline”.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: Бургас, Зона Изток, район „Солници”, административна сграда, всеки работен ден от 19/11/2012 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси: www.saltfactory-bourgas.com и на www.bbf.biodiversity.bg .
Оферти се подават на адрес: гр.Бургас, Зона Изток, район “Солници” до 16.00 ч. на 03/12/2012 г.
обява 691 KB () Свали
пояснителен документ 826 KB () Свали
изисквания към офертите 685 KB () Свали
оферта багер 698.5 KB () Свали
техническа оферта 736.5 KB () Свали
ценова оферта 701.5 KB () Свали
техническо задание 690.5 KB () Свали
договор багер търг 705.5 KB () Свали
методика багер 716 KB () Свали
декларация кандидата 696.5 KB () Свали
декларация кандидата чл.7 689.5 KB () Свали
декларация кандидата валидност оферта 690 KB () Свали