bg en

Наш експерт бе лектор в първата национална конференция "ВЛИЯНИЕТО НА ФЕРМИТЕ ЗА ЦЕННИ КОЖИ"

Спас Узунов
31.01.2018
На 27-ми януари 2018 г. в София се проведе първата по рода си конференция „Влиянието на фермите за ценни кожи“, организирана от гражданската инициатива „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ), която работи за прилагане на етичните и хуманните норми във всички сфери на човешката дейност, свързани с използването на животни.

Няколко български и двама чужди лектори разгледаха по изключително интересен и различен начин всички аспекти на вредното въздействие на фермите и възможностите за справяне с тях - етичните проблеми и липсата на хуманно отношение към животните, рисковете за биологичното разнообразие, замърсяванията, възникващите социални проблеми, рисковете за здравето на хората и техния поминък и др. Темата предизвика вниманието на научните среди в България, на представителите на природозащитни и екологични организации, образователните и граждански структури. Представени бяха експертни и научни доклади на ЦОРХВ (Центъра за оценка на риска по хранителната верига) и НПМ (Национален природонаучен музей) към БАН, базирани на научни разработки от световно признати институти и учени.

Нашият експерт „Природозащитни дейности“, Спас Узунов представи презентация на тема „Влиянието на инвазивните видове върху биологичното разнообразие. Заплаха ли е американската норка за природата на България?“. В нея бяха засегнати екологичните аспекти на опасността от инвазивните видове и оценка на риска за биоразнообразието на България при инвазия на американската норка в природата. Разгледани бяха и правните и административни аспекти на въвеждането на чуждоземни видове в България, както и начините за превенция, контрол и елиминиране на вредното въздействие на инвазивните видове. (може да я изтеглите в края на Новината)

Особен интерес предизвика лекцията на Павел Равицки от полската организация Otwarte Klatki (Отворени клетки), който представи ситуацията с фермите в Полша (вторият най-голям производител на кожи в Европа след Дания). Там фермите са над 800 и наред с всички съпътстващи проблеми, непримиримостта и недоволството на местните общности са на път не само да причинят затварянето на отделни ферми, но и упражняват успешно влияние върху политиците за приемане на забрана за този бизнес. Така скоро се очаква приемането на закон, забраняващ отглеждането на животни за кожи в Полша от 2022 г.

Друг лектор на събитието бе Марек Воршилка от чешката организация OBRAZ - Obránci zvířat. Той представи вдъхновяващ разказ за това как само за няколко години, след шокиращи разкрития за случващото се във фермите, правителството на Република Чехия е взело решение да се забрани отглеждането на животни за ценни кожи в Чехия.

Не по-малко интересни бяха темите на останалите лектори: д-р Даниела Маринова, Ивета Ангелова, д-р Мадлен Василева и Иля Акоста.

Обобщението на всички проблеми и практиката до момента, показват липса на работещи и рентабилни механизми за справянето с тях. Всички лектори се обединиха около тезата, че за да се предотврати увеличаването на щетите от фермите е необходимо да се вземат превантивни мерки, а най-сигурният и стабилен начин е въвеждането на забрана за фермите за ценни кожи. Такава забрана е въведена вече в редица европейски страни и не представлява никакъв риск да се въведе и в нашата страна, където функциониращите ферми до този момент са само две.

Към края на събитието присъстващите бяха поканени да се включат в учредителното събрание на Националната Гражданска Инициатива за забрана на добива на ценни кожи в България. Кулминацията на конференцията беше премиерата на филма Klatki: The Hidden Farms of Europe. Един филм, разказващ за истината във фермите, за борбата на активистите да извадят наяве случващото се и да се борят за това фермите за ценни кожи да останат в историята.
 
презентация на Спас Узунов, БФБ 5.17 MB () Свали