bg en

Награда за "Острови на надеждата" в Атанасовско езеро

награждаването
11.02.2016
На специална церемония в София на 9 февруари 2016 г. Общественият борд на Telus International Europe връчи наградите на избраните проекти в сферата на образование, здравеопазване и опазване на околната среда. От подадените 150 проектни предложения, 20 са одобрени за финансиране с различни суми – от 2 до 6 хиляди канадски долара.

Проектите на НПО, които бяха наградени с гигантски чекове са разпределени в следните теми: 44 % - деца; 12 % - хора с увреждания; 12 % - безработни; 12 % - жени; 19 % - околна среда.

БФБ също бе сред наградените за своя малък проект «Острови на надеждата», свързан с пасивната защита от хищници на гнездещите птици в Атанасовско езеро и включването на доброволци в акциите по опазването им. Чекът бе връчен на представителя на БФБ от председателя на Обществения борд – г-н Левон Хампарцумян.

"Общественият борд на TELUS International възприема философията на TELUS „да даваме там, където живеем“ и финансира местни благотворителни проекти, за да въздейства върху положителната социална промяна в България и Румъния“, сподели Ксавие Марсенак - президент на TELUS International Europe, който връчи част от чековете. Сред останалите наградени са: „Дивите животни“, „И аз мога“, „Заслушай се“, Национална мрежа на децата, Български Фонд за Жените, Био Град София, Фондация "Искам бебе", Национален алианс за работа с доброволци и др.