bg en

Наближава крайния срок за изпращане на предложения за конкурса за гражданска активност „Участие за природа”

Конкурс
05.05.2015
Броени дни остават до крайния срок за участие в конкурса за гражданска активност, организиран от Българска Фондация Биоразнообразие по проект „Участие за природа”. Идеи за кампании могат да бъдат изпращани до 10 май на адрес: uchastie@biodiversity.bg
Повече за конкурса и формуляр за участие можете да намерите на:
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Konkurs-za-grazhdanska-aktivnost-Uchastie-za-priroda-.p1395
 
„Вярваме, че в България участието и активността на хората, загрижени за природата е изключително решаващо за предотвратяване на заплахите срещу нея. През последните години, най-големите кампании за спасяването на Черноморието и планините ни от застрояване, битката срещу ГМО и фракинга бяха започнати именно от граждански групи. Този конкурс е предназначен точно за тях. Надяваме се, че експертната или финансова помощ, която ще осигурим, ще им помогне да продължат своята борба с институции, с фалшиви бизнес интереси в името на своите каузи. Ще се радваме и ако конкурсът ни вдъхнови и нови кампании.” – споделят от организаторите.

Конкурсът е предназначен за неформални граждански групи, НПО или читалища, които могат да изпратят свой план за действие. Важно условие е работата по предложения план да не е част от вече финансиран проект.
 
Пример за екологични проблеми са: изсичане на гори, незаконно строителство, замърсяващи предприятия, изграждане на ВЕЦ-ове и ветропаркове на неподходящо място по неподходящ начин, както и много други предизвикателства за природата.
 
Ще бъдат оценявани конкретни предложения за разрешаване на посочените проблеми, лична ангажираност на кандидата и траен интерес за работа. Конфликтът може да е нов или да е част от вече стартирала кампания, но е задължително да е от обществена значимост (да засяга голяма група хора).

Няма ограничение за броя казуси, с които може да се кандидатства в конкурса.

Проектите трябва да се реализират в периода 22 май 2015 - 31.12.2015 г.

Наградите:
Tрите най-добри предложения ще получат финансова подкрепа в размер от 2000 лева, за да бъдат осъществени.
 
Те ще бъдат избрани от представители на организациите и спонсорите на конкурса и на членове на коалиция „За да остане природа в България“.
 
Награда на публиката: Освен награда на журито е предвидена и награда на публиката, която ще получи експертна помощ и обучение. За гласувалите за наградата на публиката също ще има изненади от магазини „Стената”.

Спонсори
Конкурсът за гражданска активност се организира по проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.
Магазини за специализирана планинска екипировка „Стената” и фондация „Помощ за благотворителността в България” осигуряват част от наградния фонд в конкурса.

Медийни партньори: http://bivol.bg/, http://kafene.bg/, http://www.360mag.bg, http://ureport.bg

Повече за проекта „Участие за природа“
Целта на проекта е да допринесе за опазването на природата чрез насърчаване на участието на неправителствените организации и граждански групи в процесите на формулиране на политики и взимане на решения на местно, регионално и национално ниво. Проектът ще подкрепи гражданската активност като подпомогне инициативни хора от цяла България и създаде сплотена мрежа от функциониращи граждански звена за защита на природата.