bg en

На заключителната сесия на Летния университет на ЮНЕСКО бяха обсъдени перспективите пред биосферен парк „Централен Балкан“

Кмет
27.07.2019
На 26 юли от 17 часа в Информационно-културния център на гр. Троян беше проведена заключителната сесия на Летния университет по програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера".  Събитието беше открито с приветствие на зам. кмета на община Троян Бистра Чолакова. Г-жа Чолакова разказа на всички присъстващи за историята на община Троян, като демонстрира дългогодишната връзка между запазената природа, съхранените занаяти и български традиции в региона. Тя подчерта, че именно в съчетаването на тези компоненти е същността на биосферните паркове и изрази своята гордост, че община Троян е един от домакините на Летния университет на ЮНЕСКО.
 
На събитието присъстваха още директорът на Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ Генчо Илиев, изпълнителният директор на Българска фондация Биоразнообразие Румяна Иванова, председателят на Националната комисия на ЮНЕСКО в Гърция Майкъл Скулос, участниците и лекторите в летния университет, представители на местни институции, неправителствени организации и др.
 
На заключителната среща младите специалисти от 15 държави представиха своите препоръки и предложения за бъдещи проекти и инициативи както на местно, така и на международно ниво. Те бяха обобщени след съвместна работа между лектори и обучаващи в следните четири групи: мащабни съвместни комуникационни проекти, насърчаващи програмата Човекът и биосферата (на местно и международно ниво); свързване и включване на млади хора в мрежата Човекът и биосферата; подобряване на местните продукти и туристически услуги за устойчиво развитие на територията; образование за устойчиво развитие в рамките на биосферните паркове.
 
Най-интересните предложения бяха свързани със: създаване на местен и национален младежки комитет за биосферните паркове; изработване на обща интегрирана карта на туристическия потенциал на българските биосферни паркове; обучение на туристическия сектор във възможностите, които предлага биосферен парк „Централен Балкан“ и др. Беше обсъдено и предложението за създаване на обща марка за биосферния парк, която да включва както туристическите атракции, които се намират на територията му, така и местните производства и продукти, характерни за региона.
 
Всички идеи ще бъдат представени пред представители на общините, намиращи се на територията на биосферния парк, както и на дирекцията на Национален Парк „Централен Балкан“ и ще служат за основа на бъдещото още по-успешно управление на биосферен парк „Централен Балкан“.
 
Накрая на дискусията председателят на Националната комисия на ЮНЕСКО в Гърция Майкъл Скулос отправи призив към заместник кмета на община Троян и ръководството на Национален парк „Централен Балкан“ да информират и да включат активно в обсъжданията на бъдещето на биосферния парк всички заинтересовани страни – жители, местен бизнес, местни институции, туристически и неправителствени организации, и др. За да могат всички те заедно да работят за устойчивото развитие на района и да се гордеят, че принадлежат към програма МАВ и семейството на ЮНЕСКО, носеща признание и популярност в цял свят.
 
Летният университет на ЮНЕСКО е международна инициатива на Регионалното бюро на ЮНЕСКО за Европа във Венеция /BRESCHE, която цели да привлече и обучава млади специалисти по темите, свързани с управлението на биосферните паркове. Петото й издание се провежда за първи път в България в южната и северната страна на биосферен парк "Централен Балкан“ на териториите на общините Карлово, Павел Баня и Троян.  
 
В продължение на една седмица участниците успяха да се запознаят с природните, културните и туристическите достойнства на биосферен парк „Централен Балкан“. Програмата им съдържаше освен теоретична и практична част, включваща посещение на забележителностите на градовете Карлово и Троян, на био-фермите „Под Балкана“ в с. Васил Левски, Карловско и „Розино Органик Фарм“ в с. Розино, на туристическите атракции лифт „Сопот“ и Екопътека „Бяла река“, на комплекс „Дамасцена“, екохотели, къщи за гости. Те научиха повече за производството, винопроизводство и много местни продукти. Дегустираха вкусно вино в Шато Копса и научиха повече за зеленото сирене на Черни вит. Докато се наслаждаваха на български автентичен фолклор, представен от ансамбъла на Народно читалище „Васил Левски“ 1861, гр. Карлово, те научиха повече за историята на Карлово и Троян.  
 
Биосферното образователно приключение ще продължи до 28-и юли, като в предпоследния си ден, участниците ще направят посещение на Троянския манастир и на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата Орешак.
 
Основен организатор на Летния университет на ЮНЕСКО е Българска фондация Биоразнообразие с подкрепата на: Регионалното бюро на ЮНЕСКО за Европа във Венеция /BRESCHEМинистерство на околната среда и водите, Националния Комитет по програмата „Човекът и Биосферата“, МИО ГърцияДирекция на Национален парк „Централен Балкан“община Карловообщина Троян, Националната комисия за България на ЮНЕСКО, както и в партньорството с Шато КопсаРозино Органик Фармлифт „Сопот“хотел Каза АртНационално Изложение на Художествените Занаяти и Изкуства, с. Орешак, проект „Единение“ и ресторант Космос