bg en

На язовир „Студен кладенец” природозащитният лагер тече с пълна сила

10.05.2007

Вечерта Симеон Гигов (БДЗП) представи Мониторинга на обикновените видове птици, а Владимир Трифонов (РИОСВ Хасково) - редките растения на Източните Родопи.
Днес търсенията на гнезда на египетски лешояди продължават. Продължава мониторингът на гнезда и подхранване. Ще гледаме за крилометки и цветни пръстени. Два херпетологични екипа ще проучват влечугите и земноводните в района.
Утре и вдругиден с лодка ще изнесем екипи към северния бряг на язовира за търсене на гнезда на белоглави и египетски лешояди, черни щъркели и други скалнообитаващи видове. Херпетолозите ще търсят котешки змии и чесновници. Специален екип ще търси наблюдаваната в района дива коза, дошла незнайно откъде. В събота ще бъде организиран радиотракинг на черни лешояди, маркирани с радиопредаватели в Гърция.

За повече информация: Стефан Аврамов - Координатор Биоразнообразие, БФБ, e-mail: stefan.avramov@biodiversity.bg и sga@escom.bg