bg en

На 8 март 32 африкански сиви папагала жако ще се завърнат в Уганда

африкански сиви папагали жако
08.03.2013

Това са всички оцелели птици от групата от 108 конфискувани папагали на летище София през април 2010 г. Тогава птиците са били незаконно внесени от Ливан и още на летището една от тях е била мъртва, вследствие стреса от улавянето и пътуването. В следващите няколко месеца измират повечето птици, защото дивите папагали жако по правило трудно понасят живота в плен, но това не спира трафикантите им.
След залавянето им на летище София, птиците са задържани и предоставени на Зоопарк София, който поема грижите по тяхната карантина и временно отглеждане. Вносителят е даден на съд и едва след приключване на делото Министерството на околната среда и водите (МОСВ) има право да предостави птиците за връщането им в природата. С посредничеството на Световния тръст за папагалите (World Parrot Trust) угандийската служба за опазване на дивата природа се заинтересува от тяхното връщане на свобода обратно в Уганда.
Това е първият случай при който папагали, конфискувани в Европа ще бъдат върнати обратно в Африка. Незаконно пренасяните птици много често са болни от различни заразни за тях и за хората болести, и за да не се допусне евентуално пренасяне на такива, италианският ветеринар и експерт по папагали, д-р Джино Конзо взима кръвни проби от всички оцелели птици. Пробите са отрицателни и птиците могат да бъдат върнати на свобода.
Цялата акция стана възможна благодарение сътрудничеството между митническите служби, МОСВ, Зоопарк София, Световния тръст за папагалите, Българска Фондация Биоразнообразие, Угандийската служба за дива природа и Угандийския образователен център за дива природа. Връщането на птиците се финансира от Световния тръст за папагалите.
С цел по-бързо процедиране в бъдеще, експерти на БФБ и МОСВ са подготвили предложение за промяна на българското законодателство, което да позволи връщане на конфискувани редки животни на свобода преди завършване на съдебното производство, за да се намали риска за оцеляването им при трудните условия в плен.
Сивият папагал жако е световно застрашен вид. Основната заплаха за оцеляването му е незаконната търговия с диви птици. В Европа вносът на диви птици е забранен и за незаконно притежаване и търговия с папагали жако Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до пет години, както и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.