bg en

На 1 юни стартира най-новият проект на БФБ “You(th) can DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта”

подписване на договора
31.05.2017
Проектът на БФБ е един от одобрените за финансиране от Мтел еко грант 2017. Телекомът финансира четири проекта за опазване на биоразнообразието с близо 25 000 лева като всеки от проектите ще получи до 7 хил. лева за своята идея. Грантът е част от програмата за социална отговорност на компанията „Природа с бъдеще“ и се осъществява за девета поредна година в партньорство с Фондация BCause.
 
През последните няколко години БФБ, заедно с националния комитет “Човек и Биосфера” и МОСВ участват активно в процеса на ревизия на старите биосферни резервати в България, за да могат те да отговорят на съвременните изисквания на ЮНЕСКО, които са непознати за местното население. Настоящият проект ще се фокусира върху ученици от местните училища и ще работи заедно с тях за популяризиране на биосферните паркове като развива и личностни качества и лидерски умения.
 
“You(th) can DO IT!Биосферните паркове през очите на младежта” ще се изпълнява в районите на новите биосферни паркове “Узунбуджак” (община М. Търново), “Червената стена” (община Асеновград), “Централен Балкан” (община Троян), “Сребърна” (община Силистра) и в интернет. Целта е да се включат ученици в конкретни професионални дейности, а именно създаване на интернет-страници за четирите български Биосферни парка в енциклопедия Уикипедия на български и английски език, организиране на ученически уебинар, изработване на 4 информационни табла и монтирането им на подходящи места на терен. Младежите ще бъдат обучени и  насърчавани да се превърнат в посланици на идеята за опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие на района.
 
Продължителността на проекта е 6 месеца.
 
Останалите пректи, които също са финансирани от Мтел Еко Грант 2017 са на Фондация „Училище за природата“ и читалище „Култура 1932“ от село Влахи до Кресна за променя на обществената нагласа към защитените видове е втория проект, който ще бъде реализирана чрез Мтел еко грант. Това ще стане чрез провеждането на еко лагери за децата и учениците, както и презентации за възрастните и родителите на тема предпазването на защитените видове. 
 
Читалище „Н.Й. Вапцаров“ от град Хасково ще повиши информираността и знанията на учениците, учителите и родителите по отношение на опазването на околната среда, но комбинира умело ползването на новите технологии с работата сред дивата природа. Проектът включва изработването на комикс от децата и използване на мобилното приложение за набл‘дение на птици в природата SmartBirds (финансирано от предишно издание на Мтел еко грант).
 
Проектът на Сдружение за дива природа „Балкани“ е с използване на фотокапани и дрон, с който децата и учениците от софийското 51 СУ „Елисавета Багряна“ да могат да се запознаят по-отблизо с дивите животни в района на Драгоманското блато и Чепън планина.
 
Общо 37 проекта се състезаваха за финансиране по програмата, като до финалния кръг достигнаха седем. Жури, съставено от професионални природозащитници, общественици и социални предприемачи избра четирите най-стойностни от тях, които да получат средства по „Мтел еко грант“.
 
Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в Мтел и представители на организациите, които ще реализират инициативите до края на годината, подписаха днес договорите за спонсорство.
 
Повече информация за програмата Мтел еко грант и спечелилите проекти можете да видите на http://www.mtel.bg/priroda.