bg en

НПО представители се срещнаха с еврокомисаря Димас

НПО представители се срещнаха с еврокомисаря Димас
01.05.2007
За г-н Димас не е тайна фактът, че българското правителство е внесло непълен списък на местата от Натура 2000 и че извън него са останали точно тези в които има сериозни икономически интереси. Той и колегите му обаче останаха изненадани от информацията подадена от природозащитниците, че от октомври до януари са издадени над 800 разрешителни за строителство по Черноморието и дори местата, които са включени в одобрените списъци не са обект на защита.

Еврокомисарят Димас поясни, че правителството трябва да знае, че дори необявените места са обект на защита и се позова на решението на Европейския съд по случая Бас Корибиер – Франция. Освен това той цитира статия във в-к „Хералд Трибюн”, според която повече българи подкрепят, отколкото се противопоставят на мрежата Натура 2000.