bg en

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

03.10.2006
За тези от вас, които се интересуват - предлагаме пълният текст на Националния план за опазване на биологичното разнообразие за периода 2005 - 2010 г. Отделно можете да се запознаете и с предвитените от МОСВ финансови средства за изпълнение на включените в плана дейности.