bg en

My forest

My forest e перилен препарат, създаден с грижа за прането, човека и природата. 90% от съставките в My Forest са с натурален произход, а синтетичните повърхностно активни вещества са заменени с чист натурален сапун, който не оказва вредно влияние върху околната среда, защото е нетоксичен и напълно биоразградим. Освен екологичен продукт, фирмата поддържа и програмата „Our forest” – 10 ст. от цената на всеки един техен продукт отива за залесяването на гори. През 2013-та са залесени над 15 000 дръвчета в района на град Копривщица. Така са възстановени 25 дка от засегнатите от силния смерч през 2013 година площи. Въпреки че събраните средства от продажбите не са били достатъчни за залесяването на вече подготвените 25 дка, My Forest предоставя средства предварително, за да бъде залесен целият подготвен терен. Залесяването се извършва в партньорство с „Държавно горско стопанство Пирдоп“ и „Югозападно държавно предприятие“ към Министерството на земеделието и храните. Програмата продължава.
Повече за кампанията и фирмата: http://myforest.info/#on