bg en

Мрежа за обмяна на опит в природозащитата в Балканския регион

25.09.2017
Основателите на BalkanNatureNet са експерти от различни институции и организации, преминали специализирано обучение по проект NatuRegio, реализиран от Академията за опазване на природата Алфред Тофел (Германия). За период от 10 години през обучителната програма преминават 77 специалисти от 11 държави от Югоизточна Европа, сред които са и служители на Българска фондация Биоразнообразие.
Основателите на мрежата вярват, че обединените усилия, споделеният опит и знания ще помогнат за решаването на важни екологични проблеми в региона.
 
Към момента мрежата обединява повече от 60 природозащитници, експерти в управлението на защитени територии, биолози, еколози, лесовъди, ръководители на проекти и други експерти от 12 държави от балканския регион и съседните страни.
 
Създадената уеб платформа http://www.balkanature.net предоставя възможности на своите членове за сътрудничество, споделяне на опит, обмен на знания и информация. Членството в BalkanNatureNet е безплатно и отворено за всички експерти със съответния опит и знания от балканския регион и съседните страни.
 
Присъединете се към нас за да успяваме заедно !