bg en

Мобилтел ЕАД

За 4-та година програма „Мтел еко грант” е с цел подкрепа за опазване на българската природа. През 2014 г. след открит конкурс за неправителствени организации бяха избрани 5 проекта за поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове и насърчаване и популяризиране на биологичното земеделие. Общата стойност на финансирането тази година възлиза на 55 000 лв. Общият брой финансирани проекти във всички 4 издания на конкурса, посветени на опазване на българската природа, е 23 на обща стойност 305 000 лв. Проектите включват повишаване на разбирането и активно включване на местните общности в природозащитата. Фондация „Помощ за благотворителността в България” предоставя експертна помощ за осъществяването на програма „Мтел еко грант”. Оценяваме високо последователността на Мтел в програмата „Мтел еко грант”. Мтел демонстрира доверие към ангажираността и професионалното отношение на ФПББ и на природозащитните организации. Програмата спазва принципите на адресиране на нужди след предварителна оценка, прозрачност и конкурсно начало, което води до добър баланс между вложение и крайния ефект от подкрепените проекти.
Повече за одобрените проекти през 2014 на: http://www.mtel.bg/priroda