bg en

Много важно е в България да се изгради адекватен карантинен център за трафик на диви животни

Бялото какаду е световно застрашен вид, заплашен от незаконна търговия. България е междинен пункт за внос от Индонезия.
05.01.2012

БФБ също се включи в случая с конфискуваните папагали на митница Капитан Андреево, след като бяхме потърсени за съдействие от експерти по CITES, за да потърсим място за настаняване на 1600 папагала, останали на митницата в Свиленград. Сагата продължи до самото навечерие на новогодишната нощ и едва след намесата лично на Министър председателя Бойко Борисов бе осигурено тяхното адекватно настаняване в карантинно помещение в Зоопарка в София, което предотврати измирането на иначе спасените птици. Предотвратяването на контрабандна пратка с над 2000 папагала от защитени видове, резултат от успешната координация между колегите от Зелени Балкани, Агенция Митници и представители на МОСВ, разкри и един сериозен проблем, който тепърва ще трябва да бъде решаван – необходимостта от създаването на адекватен карантинен център за трафик на диви животни, който да приютява животните, спасени при предотвратени опити за контрабанда.
Поздравяваме митническите служители, които конфискуват незаконни пратки от диви животни. Надяваме се, че те ще бъдат адекватно морално и материално стимулирани, за да продължат борбата с незаконния трафик на животни. Търговията с редки животни е третата по големина незаконна търговия след трафика на оръжие и наркотици! Проблемът е сериозен, тъй като България е транзитна точка, както за влизане и вкарване на животни в ЕС, така и за износа им към Турция. В последно време бяха заловени няколко пратки, което се дължи не на това, че досега не са минавали пратки, а на активизирането на Агенция „Митници” - след серия обучения и може би във връзка с присъединяването на България към Шенгенското пространство. Със сигурност ще има и други такива конфискувани пратки. Наши проучвания от минали години сочат, че минава доста незаконен трафик и то на застрашени видове, като бели какадута, молукски какадута, сиви папагали и др.
Всичко това обаче поставя с още по-голяма сила проблемът с липсата на карантинни центрове у нас. По принцип животните трябва да бъдат конфискувани и държани в карантинен център. В момента такъв липсва. За предотвратяване на други подобни екстремни случаи като случая с папагалите би било много важно да се изгради адекватен карантинен център към някой от зоопарковете в страната или центровете, менажирани от неправителствени организации. Животни, които са заловени на границата, без документи за произход и ветеринарни документи, се водят с неизвестен произход и са потенциални вносители на всякакви болести, особено идващите от Индонезия могат да вкарат в страната всякакви зарази като птичи грип, Нюкясълска болест и др.
По тази причина ЕС преди години забрани вноса на диви птици, което беше водещата причина, освен опазването на видовете и хуманната страна на въпроса, тъй като много птици загиват при този незаконен трафик. Важно е да се установи взаимодействие с международни природозащитни организации, работещи в Индонезия и Африка (като World Parrot Trust и др.), занимаващи се с връщане в природата на конфискувани световно застрашени видове, за да могат да бъдат върнати обратно в страните, откъдето са били уловени.