bg en

Младият екип, който реализира проект „Българска история“

БГ история
Младият екип, който реализира младият, едва 4-годишен родолюбив проект „Българска история“ с едноименните му сайт и списание. Тези млади българи инициираха и осъществиха за втори пореден път на 15 януари 2016 възпоменателен поход до Черни връх, припомняйки ни, че на този ден е роден Алеко Константинов. Въпреки мразовития януари откликналите и поели към върха бяха не само атестат за личния и институционален авторитет на екипа на „Българска история“, но и илюстрация на споделяното от мнозина убеждение, че обичта към майката природа е основополагащ аспект на обичта към майка България.

За повече информация:

Екипът на "Българска история": "Всеки млад човек в България има потенциала да постигне успехи в страната, ако насочи усилията си към кауза, в която силно вярва."
Сайт на организацията