bg en

Младежи от Асеновград се превръщат в посланици на Биосферен парк „Червената стена“

Асеновград
19.11.2017
Екип на Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) посети СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Асеновград и се срещна с 50 младежи от IX-ти, X-ти и XI-ти клас и им разказа подробности за биосферния парк „Червената стена“, в който се намират. Обучението е част от проект “You(th) can DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта”, финансиран от Мтел еко грант - „Природа с бъдеще“ и се изпълнява със съдействието на Община Асеновград и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив.  

По време на презентацията, учениците научиха, че биосферният резерват „Червената стена“ не само попада в програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“, но и тази година беше разширен и вече включва и цялата територия на община Асеновград под името биосферен парк „Червената стена“. По време на увлекателния и различен учебен час, младежите научиха повече за възможностите за развитие на различни видове туризъм и популяризиране на района, както и възможностите за участия в младежки форуми и летни училища, които програмата „Човекът и биосферата“ би могла да им предостави. Учениците имаха възможността да чуят и вдъхновяващата история на Христо Николов от Зелени Балкани и участник в Консултативния съвет на парка, който им разказа за професията природозащитник и богатството на видовете чапли, които се срещат в района на биосферния парк. Младежите от своя страна разказаха за предишни техни инициативи, свързани с опазването на природата и участието им в различни акции по почистване, строене на къщички за птички и др. и показаха завидни познания относно биоразнообразието и културно-историческото наследство на района, което насърчи екипа на БФБ да им помогне да се превърнат в посланици на съвременния биосферен парк.
След обучението, предстои учениците да вземат участие в още две онлайн обучения, насочени към редактиране на страници в Уикипедия, както и презентационни умения. Целта е новите посланници на биосферните паркове да се включат в конкретни професионални дейности, а именно създаване на интернет-страници за четирите български биосферни парка в енциклопедия Уикипедия, както и организиране на ученически уебинар и представяне на новите паркове пред техни съученици от страната.

През пролетта на 2017 г. ЮНЕСКО одобри кандидатурите на разширените биосферни паркове, които са съобразени със съвременните изисквания на програмата „Човекът и биосферата“ и вече включват териториите на цели общини. Възможностите пред новите биосферни паркове са насочени предимно към устойчиво използване на природните ресурси и популяризиране на районите като предпочитани райони за устойчив туризъм и хармонично съжителство на хора и природа и именно тук ролята на младите хора е от ключово значение.

Напредъкът по проект “You(th) can DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта” бе докладван на заседанието на Националния комитет по програмата „Човекът и биосферата“, който се проведе на 17.11.2017 в Министерство на околната среда и водите. На него бяха представени решенията от 29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет (MAB – ICC) към Програмата „Човек и биосфера“ (12 - 15 юни 2017), където бе взето решение за обявяване на четири български биосферни парка, отговарящи на съвременните изисквания на Програмата - „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“.

В МОСВ председателят на Националния комитет – г-н Владимир Владимиров връчи сертификатите на новообявените паркове на представители на заинтересованите общини - Силистра, Асеновград, Карлово, Троян, Антон, Павел баня, Севлиево и Малко Търново и директора на ДНП „Централен Балкан“. Повече информация за биосферните паркове можете да намерите тук.