bg en

Министерството на финансите премахва данъчните облекчения за дарение

20.10.2008
1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;
2. Здравни и лечебни заведения;
3. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги;
4. Специализирани институции за деца, както и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
5. Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
6. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;
7. Лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или техните семейства;
8. Ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение;
9. Фонд "Енергийна ефективност";
10. Комуни за лечение на наркозависими, както и наркозависими лица за тяхното лечение.

С тези промени държавата на практика премахва всякаква данъчна подкрепа за организациите, регистрирани в обществена полза и по този начин заличава разликата между данъчните режими на организациите в обществена полза и на тези в частна полза. Логиката на промените е необяснима – те стесняват обхвата на сферите на дарителска подкрепа и изкуствено насочват дарителите единствено към помощ за хуманитарни цели, което е отминал етап в благотворителността не само в повечето европейски държави, но и в България.

Група организации, сред които Българският център за нестопанско право, Българският дарителски форум, Български форум на бизнес лидерите, фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право”, фондация „Работилница за граждански инициативи”, фондация „Помощ за благотворителността в България”, Център за култура и дебат „Червената къща” и „Каритас България”, стартират Кампания за запазване на данъчните облекчения за дарения. Целта на кампанията е отхвърлянето на предложените промени, като тя ще обхване широк кръг заинтересовани страни, включително Министерството на финансите, Министерския съвет, Народното събрание на Република България, Европейския парламент, неправителствени организации, компании и медии.

Може да подкрепите кампанията като подпишете петиция на адрес: http://www.bgpetition.com/zapazvane-na-danuchnite-oblekchenia-za-darenia/index.html