bg en

Милка Джиджова – Национален ученически екопарламент

НУЕП
Милка Джиджова е по образование – физик, по професия – учител, по призвание – еколог. Дългогодишен председател на Националния ученически екопарламент. През октомври 2016-та след 15 години всеотдайна работа с деца, младежи и учители от цялата страна, тя единодушно е избрана за почетен председател на Екопарламента. Това е огромното признание, което нейните колеги и съмишленици за работата й в организацията. Националният ученически екопарламент (НУЕП) е младежка неправителствена организация, която обединява дейността на над 22 екоклуба от страната. Целта му е да подпомага, да координира и отстоява позициите на младите хора в област околна среда.

Да им дава възможност да общуват, да обменят идеи, информация и положителни практики, да работят заедно за решаване на местни екологични проблеми. Дейностите им през годините включват: конкурси за ученици на екологична тематика; организиране на национално екоизложение, екофоруми, лятна академия и др. Сдружението си партнира успешно с природозащитни организации, дирекции на природни и национални паркове, институции, образователни структури. Милка Джиджова е един от първите и най-активни участници и вдъхновители на организацията. Като председател на Националния екопарламент Милка Джиджова е и член на жури в конкурси на мрежата за неформално образование за устойчиво развитие „Златен орех“, фондация „Вигория“, фондация „Екоцентрик“, За земята и др. Член е на УС на Съюза на физиците в България.
 
За повече информация:
http://www.ecoparliament.com/