bg en

Международна кампания „Спаси Пирин“, организирана от WWF

Пирин
Кампанията "Спаси Пирин" е част от международната кампания на WWF за опазване на най-застрашените места от Световното природно наследство на ЮНЕСКО като Доняна в Испания, Селус в Танзания и кораловия риф на Белиз. Благодарение на кампанията "Спаси Пирин" над 100 000 души в рамките на 6 месеца изпратиха директно съобщение на българския премиер Бойко Борисов да спре унищожителния проектоплан за управление на Национален парк Пирин, който включва увеличение с 12,5 пъти на площите, на които е разрешено застрояване и на практика промишлени сечи върху 60% от територията му. Първите 100 000 подписа вече са връчени.

Стотици българи от цял свят се снимаха до известни забележителности с надпис #SavePirin. Кампанията беше подкрепена от всички европейски организации на WWF, от CEEWEB, Коалиция „За да остане природа“ и др. Кампанията включваше разпространение на информационни видеа, снимки с послания, послания за Фейсбук, тениски „Спаси Пирин“ и др. Информационните видеа на "Спаси Пирин" достигнаха до над 2 милиона души в цял свят. Кампанията продължава и в настоящия момент - до окончателното връщане на проектоплана за управление и запазването на природната стойност на Национален парк Пирин.
 
Повече информация:
Сайт на кампанията
Клиповете могат да се гледат на:
https://www.youtube.com/watch?v=1ndobxFvLuw&list=PLFOgi_8E6rFA6dV65wm1oPDibjkJdhFUR