bg en

Методи за изследване и актуално състояние на земноводните и влечугите в България

09.12.2013
Ако искате да разберете всички актуални данни за състоянието на земноводните и влечугите в България, ретроспекция на методите за изследване и всичко ново свързано с тези групи, заповядайте на 11 декември (Сряда), от 18:30 ч., зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 
Тема: Методи за изследване и актуално състояние на земноводните и влечугите в България
 
Лектор: д-р Николай Цанков - Национален природонаучен музей и Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"