bg en

Местните хора в Българево спряха голям проект за вятърни електроцентрали

02.06.2006
За съжаление има голяма опасност той да остане неизползван и занапред, тъй като очертаващата се гледка от огромен парк с вятърни електроцентрали е доста заплашителна.
Днес обаче след поредното голямо инвестиционно намерение за поставяне на 20 нови перки от «Български вятърни централи» АД, местните хора се надигнаха спонтанно и подготвиха подписка, която само за 3 дни беше подкрепена от 520 човека. Подписката беше внесена в Министерство на околната среда и водите и в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, Община Каварна, Областна управа Добрич, Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Комисията по околната среда и водите на Народното събрание.
Местните протести и настроения, негативните становища на Българско дружество за защита на птиците, други НПО и експерти повлияха на инвеститорите, които на този етап оттеглиха инвестиционното си намерение.

За пореден път се доказа, че в случаите когато местните хора са застрашени и застанат срещу инвеститорите – те винаги печелят!