bg en

Меджнун Адемов

Меджнун Адемов
Меджнун Адемов е на 38 години, учител в Професионална гимназия по селско стопанство „Земя“, град Провадия и член на БДЗП от 5 години. Любовта му към природата и децата е пътеводна светлина в неговия живот - използва всяка възможност да организира излети и извън-предметни занятия с групи деца, с което успява да създаде една своеобразна общност от последователи (понастоящем около 20 ученика), който са се посветили да опазват биоразнообразието на Провадийско-Роякско плато. През последните две години, Меджнун работи усилено за опазването на една от най-застрашените птици в страната – египетският лешояд.
Природозащитни дейности през 2013 г: Поставяне на изложба, посветена на Натура 2000 и една от най-ценните птици в района на Провадийско-Роякско плато – египетският лешояд. Организиране и реализиране на охрана и подхранване една от последните двойки египетски лешояди в района. Организиране на събитие във връзка честването на международния ден на мигриращите птици. Провеждане на среща с ловците на град Провадия, като представи пред тях проблемите на световно застрашения египетски лешояд по такъв начин, че те пожелаха да поставят информационна табела за вида в центъра на града в знак на гордост от факта, че тази рядка птица все още се среща край Провадия. През 2013 г. е публикувал по темата 3 материала в местни вестници и списания. Поддържа Фейсбук страница за опазване на египетския лешояд в Провадийско-Роякско плато.