bg en
Фотогалерии със снимки от конкурса на БФБ и CEEWEB, публикуван в dnevnik.bg
27.11.2014
Фотогалерии със снимки от конкурса на БФБ и CEEWEB, публикуван в dnevnik.bg
"Дневник" публикува част от финалистите и наградените в международния фотоконкурс за мрежата "Натура 2000", организиран от европейската мрежа за биологично разнообразие CEEWeb (обединява редица неправителствени организации от Централна и Източна Европа), заедно с Българска фондация "Биоразнообразие" и партньори.
Повече
Материал за опазването на глухарите в European Wilderness Society
26.11.2014
Материал за опазването на глухарите в European Wilderness Society
Материал за опазването на глухарите като шанс за обявяването на защитена зона Рила Буфер в онлайн изданието European Wildreness Society. Статията акцентира върху дейностите по проект "Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи", осъществен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." 
http://wilderness-society.org/bulgarian-biodiversity-foundation-helps-declare-new-spa-ans-sci-rila-bufer/
Стефан Аврамов за решението на Европейската комисия да поиска разширяване на мрежата "Натура 2000" в България
16.10.2014
Стефан Аврамов за решението на Европейската комисия да поиска разширяване на мрежата "Натура 2000" в България
Коментар на Стефан Аврамов, Координатор "Защитени територии и видове" към БФБ за решението на Европейската комисия да поиска разширяване на мрежата "Натура 2000" в България, публикуван в "Дневник" на 16.10.2014 г. 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/10/16/2401395_evropeiskata_komisiia_poiska_razshiriavane_na_mrejata/
Природозащитници ще обжалват решението на РИОСВ за Карадере
09.10.2014
Природозащитници ще обжалват решението на РИОСВ за Карадере
Репортаж на Нова телевизия за скандалното разрешение на РИОСВ-Бургас да разрешат строеж на къмпинг на Карадере без Екологична Оценка с коментар на Спас Узунов за жалбата, която БФБ подаде срещу това решение.
http://novanews.bg/news/view/2014/10/09/88854/природозащитници-ще-обжалват-решението-на-риосв-за-карадере/