bg en

Масови уволнения в Оперативна програма Околна среда будят безпокойство за работата й

Секира
03.04.2014
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", чийто член и координатор е Българска Фондация Биоразнообразие, изразява силно безкпокойство от масовото уволнение на експерти от Оперативна програма Околна среда (ОПОС) на Министерство на околната среда и водите.

В последните дни бяха съкратени над 40 експерта на ОПОС. Официално това е мотивирано с преструктуриране на звената. Но новите звена имат едва с 10 щата по-малко от досегашните. Защо тогава са уволнени над 40 души и откъде ще дойдат липсващите 30?

Коалицията „За да остане природа в България“ е отправяла многократно критики за функционирането на ОПОС. Участвала е в много дискусии за нейното подобряване.

Проблемът е, че сред уволнените има множество разумни и натрупали опит експерти, които са допринесли значително ОПОС да работи по-добре. Една от функциите на тези експерти е да контролират изразходването на европейските средства.

Ще бъде изключително лошо, ако се обявят конкурси за нови служители и бъдат назначени неопитни партийни активисти на управляващите партии. Това се случи вече в регионалните инспекции по околна среда и водите и в дирекциите на националните и природните паркове. Освен че ще намали значително експертния капацитет на звената, това ще създаде и сериозни предпоставки за злоупотреби с европейски фондове.

Коалицията „За да остане природа в България“ категорично не приема становището, че всички съкратени са „калинки“ от предишния кабинет, които трябва да бъдат заменени с „истински експерти“.

В случай, че уволнените бъдат заменени с активисти на управляващите партии по познатия ни досега тертип, природозащитниците ще сезират Европейската комисия и ще поискат тя да не отблокира Оперативна програма Околна среда въпреки всички тежки последствия, което това ще има за страната.