bg en

МОСВ и БФБ водят кампания срещу излагането на защитени видове

МОСВ и БФБ водят кампания срещу излагането на защитени видове
25.09.2007
За съставените актове ще бъдат издадени наказателни постановления. Глобите за излагане и притежаване на защитени животински видове варират от 100 до 5 000 лева за физически лица (до 10 000 лева, ако видът е световно застрашен) и от 500 до 10 000 лв. за юридически лица (до 20 000 лв., ако видът е световно застрашен). Същевременно Наказателния кодекс предвижда, който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни без необходимото за това разрешение, да се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от хиляда до пет хиляди лева и с компенсиране на нанесените щети.

Обнадеждаваща е активната гражданска позиция на хора от различни краища на страната, които ни информират къде има изложени защитени видове. Използваме възможността чрез медиите да апелираме отново както за активност от страна на посетителите, така и за тяхната нетърпимост към подобна „мода” на изложени мъртви животни. Все още голяма част от тях намират смъртта си именно заради това – да бъдат препарирани и изложени на показ, за да радват посетителите.