bg en

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ЮНЕСКО ЗА СТРАНДЖА В ЦАРЕВО

11.03.2011
На 14-16 март 2011 г. в гр. Царево ще се проведе международен семинар „Добри практики за устойчиво ползване и опазване на биоразнообразието в защитените територии съгласно концепцията за биосферните паркове”. Той се организира от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) с подкрепата на офиса на ЮНЕСКО във Венеция и Националния комитет по програмата „Човекът и биосферата”.

Целта на семинара е да бъдат показани добри практики на хармонично съжителство между човека и природата в територии, подобни на Природен парк „Странджа”, както и да бъдат обсъдени възможностите за обявяването на Странджа за първия български биосферен парк от ново поколение.

Гости и лектори ще бъдат експерти от 7 страни (Австрия, Турция, Словения, Гърция и др.), които ще представят успешни европейски биосферни резервати и паркове, както и такива в процес на обявяване, а също и експерти от МОСВ и Националния МАБ комитет.

В семинара ще вземат участие Областният управител на Бургас, кмета на Община Царево, представители на МОСВ, Министерството на външните работи, РДГ, РИОСВ, кметове на населени места, всички държавни и регионални институции и организации, отговорни за управлението и опазването на ПП „Странджа”, както и местни хора и предприемачи, развиващи природосъобразни бизнеси.

В третия ден на семинара ще бъде организирано представяне на Природен парк „Странджа” и пътуване в населените места на парка. Програмата ще започне с дегустация на странджанския манов мед и ще продължи със с. Българи – включено в Списъка на ЮНЕСКО с нематериалното наследство, новия Информационен център на ДПП „Странджа” в с. Граматиково, Посетителския център и Историческия музей в М.Търново и разбира се фолклорната програма на местните жени от архитектурния резерват с. Бръшлян. Пътуването ще завърши с дискусия за обсъждане на потенциала на парк „Странджа”.

Семинарът се организира с финансовата подкрепа на офиса на ЮНЕСКО - Офис Венеция и е част от проекта на БФБ „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, който се реализира с подкрепата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез финансовия механизъм на EИП.