bg en

Люба Батенбергска

Люба
Люба Батембергска е един от най-активните представители на гражданската група „Да спасим Карадере“. Тя участва и координира всички инициативи на групата. Като част от групата на обединените граждански групи за защита на морето продължи усилията си за промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Закона за устройство на територията за запазване на морето от застрояване. 
 
Участва и в работни групи за обсъждане на Закона за туризма и продължи своята борба срещу поредните опити за забрана за свободното къмпингуване. Люба Батембергска има достатъчно време и енергия да се включи и в гражданските кампании за реформа в съдебната система, подкрепя и др. каузи, които са й близки до сърцето.

Повече информация:
Трябва да има и плажове, които не са застроени
Люба Батембергска: С новите устройствени планове цялото Черноморие ще бъде законно застроено